Eduard Klapwijk

Eduard Klapwijk richt zich in zijn promotie onderzoek op mensen en hun relaties met anderen, hoe mensen met elkaar om gaan en wat er daarbij gebeurt in de hersenen. Hiervoor doet hij hersenonderzoek bij jongeren met autisme en jongeren met agressie en gedragsproblemen. Zijn onderzoek maakt deel uit van de BESD studie (Brain Empathy and Social Decision Making). Het doel van het onderzoek is om beter te begrijpen waarom deze groepen jongeren soms moeite hebben om met anderen om te gaan.

Zie https://www.researchgate.net/profile/Eduard_Klapwijk voor meer informatie over o.a. publicaties.