Marie-José van Hoof

marie jose

Als kinder- en jeugdpsychiater en orthopedagoge is Marie-José van Hoof werkzaam bij Psychotraumacentrum en GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen. Zij fungeert als mede-kartrekker van het Centrum Seksueel Geweld Zuid-Holland. Daarnaast is zij oprichter en voorzitter van de expertgroep trauma en kindermishandeling van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Haar promotieonderzoek richt zich op de rol van gehechtheid, trauma en emotieregulatie en hersencorrelaten hiervan in een groep adolescenten met seksueel misbruik, vergeleken met adolescenten met angst en/of stemmingsstoornissen en niet-klinische controles. Het promotieonderzoek is onderdeel van het EPISCA project (Emotional Pathways’ Imaging Study in Clinical Adolescents).

Zie https://www.researchgate.net/profile/Marie_Jose_Van_Hoof voor meer informatie over o.a. publicaties.