Olivier Colins

olivier

De eerste grote onderzoekslijn van Olivier Colins richt zich op het in kaart brengen van psychopathologie bij delinquente jongeren en het identificeren van delinquentie jongeren die een verhoogd risico hebben om later opnieuw met justitie in aanraking te komen. In een tweede onderzoekslijn richt hij zich vooral op het in kaart brengen van psychopathische persoonlijkheidskenmerken bij kinderen, adolescenten en volwassenen die al dan niet reeds met justitie in aanraking zijn geweest. Het doel van beide onderzoekslijnen is om zowel praktijkrelevante informatie (bijvoorbeeld, bruikbaarheid zelfrapportagevragenlijsten in justitiële jeugdinrichting) als fundamenteel wetenschappelijke kennis (bijvoorbeeld neurale correlaten van empathie) te generen.

Zie https://www.researchgate.net/profile/Olivier_Colins voor meer informatie over o.a. publicaties.

Contactinformatie: