ADHD en ASS informatieavonden

Aljongen 7 jaar brutaal - ADHD / ASS le kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Leerkrachten zijn, naast de ouders, dan ook vaak de eerste die signaleren wanneer een kind vastloopt. Ook huisartsen hebben daarin een centrale rol, als doorverwijzen naar gespecialiseerde zorg nodig is.

Curium-LUMC is gespecialiseerd in de behandeling van complexe psychiatrische problematiek bij kinderen en jongeren. Die kennis delen wij graag met u. Zodat u mogelijke problemen bij een kind eerder kunt herkennen en weet waar u terecht kunt als u dit signaleert. Samen met huisarts, leerkracht, ouders en specialisten kijken we wat nodig en mogelijk is.

In een serie van informatieavonden komt u meer te weten over de verschillende ziektebeelden en over de mogelijkheden die Curium-LUMC biedt.

Voor leerkrachten / intern begeleiders

Onderwerpen: ASS en ADHD in de klas en comorbiditeit bij hoogbegaafdheid.

Kinderen brengen een groot deel van hun week door op school. Leerkrachten signaleren vaak als eerste, naast de ouders, wanneer een kind vastloopt. Door de wet ‘passend onderwijs’ uit 2014 zijn scholen verplicht om kinderen zoveel mogelijk onderwijs te bieden dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Het gevolg is dat leerkrachten en intern begeleiders meer kinderen op school zien met diverse problemen. Passende zorg bij kinderen die psychologische en/of psychiatrische zorg nodig hebben, blijft ook dan noodzakelijk. In een aantal korte lezingen komt u meer te weten over een aantal stoornissen en wat u zelf kunt doen in de klas. Daarnaast krijgt u informatie over de mogelijke zorg in de regio.

WANNEER: Dinsdag 23 mei van 18.00 tot 20.00 uur
LOCATIE: Curium-LUMC, Endegeesterstraatweg 27 te Oegstgeestknop aanmelden

 

Voor huisartsen

Onderwerpen: Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), ADHD (en medicatie) en Angststoornissen en depressie.

Huisartsen hebben een centrale rol in het signaleren van zorgen rondom kinderen en hun gezin. De samenwerking tussen huisarts en de kinder- en jeugdpsychiatrie is van essentieel belang voor het goed verlopen van de zorg voor het kind met (een verdenking op) een psychische stoornis en diens gezin. Tijdens deze informatieavond leert u meer over een aantal stoornissen, hoe u deze kunt herkennen en waar u terecht kunt voor behandeling.

Heeft u interesse in deze avond? Dan kunt u zich opgeven voor de interesselijst via bovenstaand mailknop ‘AANMELDEN’.