Voor gemeenten

Met ingang van 1 januari 2015 valt alle jeugdhulp onder één wet, de Jeugdwet. Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor:

  • alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals kinder- en jeugdpsychiatrie ( jeugd-ggz), hulp aan jongeren met een verstandelijke beperking, en jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg);
  • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
  • de uitvoering van de jeugdreclassering;
  • advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Gemeenteambtenaren die meer willen weten over de kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen ook eens kijken op de site van ons kenniscentrum. 

Wij brengen regelmatig een nieuwsbrief uit voor gemeenten. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Curium-LUMC?

Stuur dan een e-mail met uw e-mailgegevens naar info@curium.nl ovv nieuwsbrief gemeenten.