Wij bieden diagnostiek en behandeling aan kinderen en hun gezin bij (meervoudige) psychiatrische stoornissen. Het gaat dan bijvoorbeeld om (een combinatie) van angststoornissen, autisme, automutilatie/suïcidaliteit, borderline/persoonlijksheidsstoornissen, bipolaire stoornissen, depressies, dwangstoornissen, eetstoornissen, gedragsstoornissen/ADHD, hechtingsstoornissen, onverklaarde lichamelijke klachten en psychoses.

We hebben verschillende behandelvormen, afhankelijk van de persoonlijke situatie van het kind en gezin. Een behandeling kan bestaan uit:

  • Individuele behandelmodules
  • Online behandelmodules
  • Gezins- en ouderbehandelmodules
  • Groepsbehandelmodules

Ons zorgaanbod is ingedeeld in zorgprogramma’s die elk gericht zijn op een specifieke stoornis. Dit betekent dat we bij aanmelding samen met kind, ouder(s) en verwijzer bekijken welk zorgprogramma het beste bij de hulpvraag past.  lees meer

Naast onze kerntaak patiëntenzorg, houden wij ons ook bezig met opleiding, onderwijs, en onderzoek