Levensloopstage KJP - 6 maanden stage AIOS

Het nieuwe opleidingsplan leidt op in de levenslooppsychiatrie. Dat betekent dat alle aios een half jaar een levensloopstage in de kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) en de ouderenpsychiatrie moeten doen.

Voor de levensloopstage Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) zijn er binnen LUMC Curium een aantal opties, waarbij er voldoende ruimte is om de EPA 1 & 7 (kinderpsychiatrisch onderzoek en suïcidaliteitbeoordeling bij kinderen en jongeren) op niveau 4 te behalen. Wij proberen de aios in deze stage zo veel mogelijk te laten zien, zowel in verschillende pathologie als bij de verschillende leeftijden. Als academisch centrum staat opleiden bij ons centraal.

Poliklinische levensloopstage LUMC Curium

In deze poliklinische levensloopstage zie je kinderen van 6-18 jaar en hun gezin. Er komt een veelheid van (vaak complexe) psychiatrische stoornissen en systeemproblematiek voorbij. Dit biedt een uitgelezen kans om te zien welke stoornissen zich op de kinderleeftijd manifesteren en wat de impact is op het leven en de ontwikkeling. Je zult werkzaam zijn in een multidisciplinair team en samen komen tot goede diagnostiek en een behandelplan voor het. Je doet mee met intakes en diagnostiektrajecten in samenwerking met psychologen en onder supervisie van een specialist. Daarnaast voer je zelfstandig medicatiebehandelingen uit. Tevens is het mogelijk om voor een deel ook consulten bij kinderen en jongeren uit te voeren binnen het LUMC.

Om de stage zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij je opleidingsniveau en wensen hebben we van tevoren altijd een gesprek om de wensen en verwachtingen goed op elkaar af te stemmen.

Systeemtherapie

Bij LUMC Curium bieden wij ook de mogelijkheid een systeemtherapie te doen (vereist in het opleidingsplan De Psychiater). Dit kan een gezin zijn dat je in je eigen caseload hebt, maar ook kan het van een andere afdeling zijn. Vaak zijn het complexe systemen. Hiervoor werk je voor de werkbegeleiding samen met de systeemtherapeut die betrokken is bij de afdeling waar het gezin zit en is er daarnaast groepssupervisie door een kinder- en jeugdpsychiater die ook systeemtherapeut is.

Opleidingsactiviteiten

LUMC Curium is als academisch centrum een echt opleidingsinstituut. Dit houdt in dat er goede werkbegeleiding en supervisie is, waarbij er ruimte is om samen met een kinder- en jeugdpsychiater of klinisch psycholoog kinderen en jongeren te zien en goede feedback te krijgen. Het opleidingsklimaat is positief van sfeer en kinder- en jeugdpsychiaters zijn laagdrempelig benaderbaar voor overleg. Ook wordt er structureel lokaal onderwijs gegeven. De twee modules De ontwikkeling van het kind en Het kwetsbare kind, worden twee keer per jaar aangeboden, zodat deze twee modules te volgen zijn gedurende de stage.

Contact

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Anne Krabbendam, profielopleider kinder- en jeugdpsychiatrie via a.a.krabbendam@lumc.nl of 06-54 62 65 56.