Vind jij moeilijk juist leuk?

Opleiding AIOS

Bij ons vind je veel leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor een AIOS die niet terugdeinst als het moeilijk wordt.

De opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater start met een opleidingstraject binnen een instroominstelling (meestal volwassenenpsychiatrie), gevolgd door een tweejarig opleidingstraject kinder- en jeugdpsychiatrie (binnen LUMC Curium). Assistenten met een (toekomstige) opleidingsplek binnen een instroominstelling kunnen bij ons solliciteren naar een opleidingsplaats voor de profilering kinder- en jeugdpsychiatrie. De opleiding leidt tot de aantekening kinder- en jeugdpsychiatrie onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Het opleidingstraject

Aan het begin van je opleiding bij ons wordt het opleidingstraject vastgesteld. Dit kan in de loop van de opleiding worden bijgesteld al naar gelang jouw behoeften of de mogelijkheden en behoeften van ons. Stages duren over het algemeen 6 maanden. We bieden de volgende deelstageplaatsen:

POLIKLINIEK

  • Consultenteam (o.a. LUMC)
  • Algemene polikliniek met nadruk op angst- en depressieteam
  • Algemene polikliniek met nadruk op ontwikkelingsstoornissen

KLINIEK

  • Acute psychiatrie voor adolescenten (HIC)
  • Diverse open observatie- en behandelunits voor adolescenten of kinderen (zowel dagbehandeling als 24-uurs afdelingen)

Begeleiding, supervisie en onderwijs

LUMC Curium is een echt opleidingscentrum. We leiden hier niet alleen kinder- en jeugdpsychiaters op, maar er is ook een opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG) en klinisch psycholoog (GIOS). Daarnaast zijn er klinische stages voor verpleegkundigen in opleiding tot specialist, jeugdartsen en sociotherapeuten. Hierdoor is er een goed opleidingsklimaat, waarbij werkbegeleiders opleidings-minded en laagdrempelig bereikbaar zijn.

De AIOS doen mee aan het landelijk en regionaal (consortium) onderwijs en het lokaal onderwijs wat gezamenlijk met de GIOS gedaan wordt. Daarnaast zijn er onderwijsmomenten met de AIOS volwassenpsychiatrie van het LUMC.
De assistenten hebben maandelijks een gezamenlijke bespreking met de opleider over de voortgang van de opleiding. Ieder half jaar worden de werkzaamheden van de assistent beoordeeld aan de hand van het beoordelingsformulier dat competentie gericht is.

Jouw profiel

De indiensttreding bij LUMC Curium vindt plaats overeenkomstig de CAO UMC. Een verklaring omtrent gedrag is vereist voor indiensttreding bij LUMC Curium. De assistenten nemen deel aan de avond- en weekenddiensten van het LUMC, voor zowel de kinder- en jeugdpsychiatrie als de volwassenpsychiatrie. Vakanties en andere vormen van afwezigheid kunnen na overleg met de leidinggevende worden vastgesteld.

Meer weten of direct solliciteren?

Assistenten met een (toekomstige) opleidingsplek in een instroominstelling kunnen solliciteren naar een opleidingsplaats voor de profilering kinder- en jeugdpsychiatrie door een sollicitatiebrief en CV te mailen naar opleidingen-curium@lumc.nl , o.v.v. sollicitatie AIOS. 

Wil je meer weten? Neem contact op met Anne Krabbendam, kinder- en jeugdpsychiater en opleider kinder- en jeugdpsychiatrie via opleidingen-curium@lumc.nl.