Onderwijs en opleidingen

Curium-LUMC heeft als kerntaken: Patiëntenzorg, Onderwijs, Opleidingen en Onderzoek.

Onderwijs

Onderwijs houdt in kennis vergaren op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie en deze actief te verspreiden binnen en buiten haar organisatie. Onze medewerkers worden gestimuleerd om onderwijs en supervisie te geven. De medewerkers van Curium-LUMC en het LUMC geven onderwijs aan de studenten geneeskunde van de Universiteit Leiden, zowel in de doctoraalfase, als in de co-assistentenfase: bij Curium-LUMC lopen permanent co-assistenten in opleiding stage. Daarnaast wordt onderwijs gegeven aan studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen (ontwikkelingspsychologie; (ortho)pedagogiek; klinische psychologie). Curium-LUMC verzorgt een aantal onderwijs momenten voor de HBO opleidingen die leiden naar een baan in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook zijn er in Curium-LUMC stagiaires van de Faculteit Sociale Wetenschappen en van verschillende SPH en andere HBO opleidingen.

Opleidingen

Intern verzorgen wij opleidingsplaatsen aan artsen in opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater, psychologen in opleiding tot GZ psychologen, GZ psychologen in opleiding tot Klinisch psycholoog specialist en voor de post-master opleiding tot psychotherapeut.

  • AIOS: Assistenten psychiatrie en toekomstige assistenten psychiatrie kunnen solliciteren naar een AIOS-opleidingsplaats bij Curium-LUMC. Er is de mogelijkheid van een opleidingsstage van één jaar of twee jaar. De opleiding van twee jaar leidt tot de aantekening kinder- en jeugdpsychiatrie onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Lees hier meer.
  • Opleiding psycholoog / psychotherapeut: In Curium-LUMC worden verschillende opleidingen gegeven: Afgestudeerde gedragswetenschappers kunnen opgeleid worden tot GZ-psycholoog, GZ-psychologen kunnen worden opgeleid tot klinisch psycholoog. Lees hier meer.

Stages

Een groot aantal studenten loopt in het kader van de studie stage binnen Curium-LUMC. Hier lees je meer over:

  • Diagnostiek (WO)
  • Opleiding tot sociotherapeut (HBO/SPH)
  • Activiteitenbegeleiding (HBO)
  • Creatieve therapie: muziek en beeldend (HBO)
  • Psychomotore therapie (PMT) / Sport en beweging (HBO)
  • Praktijkstages die studenten ontwikkelingspsychologie/orthopedagogiek dienen te volgen
  • Wetenschapsstage en onderzoeksscriptie: De vakgroep kinder- en jeugdpsychiatrie van Curium-LUMC biedt studenten geneeskunde en sociale wetenschappen de mogelijkheid mee te draaien in onderzoeksprojecten, hun scriptie te schrijven en invulling te geven aan de wetenschapsstage.

Meer weten over stages? Neem contact op via: werken@curium.nl of kijk op onze vacaturepagina voor de actuele vacatures.

Coschappen

Informatie over het volgen coschappen is terug te vinden op blackboard van de Universiteit van Leiden.

Het verzorgen van onderwijs en opleidingen heeft gevolgen voor kinderen en ouders. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat aan ouders en kinderen toestemming gevraagd wordt dat co-assistenten bij een gesprek aanwezig zijn, of een gesprek voeren. Dit laatste gebeurt altijd onder directe supervisie van een medewerker van Curium-LUMC. Ook kan het zijn dat toestemming gevraagd wordt om opnamen te maken ten behoeve van onderwijs.

Cursussen voor professionals in Nederland en België

Via Curium-LUMC, in samenwerking met de kinder-en jeugdpsychiatrie van het UMCU, is de vertaalde K-SADS beschikbaar voor kinder- en jeugdpsychiaters, klinisch psychologen en GZ- psychologen in Nederland en België. Deze professionals kunnen zich inschrijven voor een training van twee dagdelen. Lees hier meer over de training. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

met_klok_klein 2013 10 22 Bezoek 2008_unit_H_binnen_(17)_WEB