AIOS bij Curium-LUMC

De opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater start met een opleidingstraject van tweeënhalf jaar volwassenenpsychiatrie, gevolgd door een tweejarig opleidingstraject kinder- en jeugdpsychiatrie (binnen Curium-LUMC). Assistenten psychiatrie en toekomstige assistenten psychiatrie kunnen solliciteren naar een opleidingsplaats bij Curium-LUMC. De opleiding leidt tot de aantekening kinder- en jeugdpsychiatrie onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Het traject
Aan het begin van de opleiding bij Curium-LUMC wordt het opleidingstraject vastgesteld. Dit kan in de loop van de stage worden bijgesteld al naar gelang de behoefte van de assistent, respectievelijk de mogelijkheden en behoefte van Curium-LUMC.
Curium-LUMC biedt de volgende deelstageplaatsen:

Bij de polikliniek:

 • Consultenteam (o.a. LUMC)
 • Angst- en depressieteam
 • Neuroteam
 • Algemeen team in Gouda

In de kliniek:

 • Acute psychiatrie voor adolescenten
 • Diverse open observatie en behandelunits voor adolescenten, zowel dagbehandeling als 24-uurs afdelingen
 • Diverse open observatie en behandelunits voor kinderen, zowel dagbehandeling als 24-uurs afdelingen
 • Teijlingereind, forensiche jeugdpsychiatrie

Overleg en evaluatie
Curium-LUMC heeft een Opleidingscommissie, bestaande uit:

 • de opleider: dr. Catrien Reichart
 • plaatsvervangend opleider: prof. dr. Robert Vermeiren
 • de AIO’s, assistenten in opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater
 • gz-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog
 • twee bij de opleiding betrokken psychiaters
 • bij de opleiding betrokken klinisch psychologen

De Opleidingscommissie vergadert tenminste zes keer per jaar. De assistenten hebben maandelijks een bespreking met de opleider over de voortgang van de opleiding.
Telkens na een half jaar worden de werkzaamheden van de assistent beoordeeld aan de hand van het beoordelingsformulier dat competentie gericht is.

Functie-eisen
De indiensttreding bij Curium-LUMC vindt plaats overeenkomstig de CAO Geestelijke Gezondheidszorg. Assistenten die de specialisatie psychiatrie hebben voltooid krijgen een aanstelling conform de AMS-regeling. De assistenten nemen deel aan de avond- en weekenddiensten. Vakanties en andere vormen van afwezigheid kunnen na overleg met de leidinggevende worden vastgesteld.

Congressen
Aanvragen voor bezoeken aan (en vergoeding van) congressen met relevantie voor de opleiding tot (kinder- en jeugd)psychiater e.a. kunnen ingediend worden bij het management. Er is voor alle medewerkers een geoormerkt minimaal bedrag voor bezoek aan congressen en symposia beschikbaar. Dit kan – afhankelijk van de relevantie van het congres, resp. een eventuele presentatie door de AIO zelf – in overleg met de opleider worden verruimd.

Solliciteren AIOS 
Assistenten psychiatrie en toekomstige assistenten psychiatrie kunnen solliciteren naar een opleidingsplaats kinder- en jeugdpsychiatrie door via het vacature overzicht online te reageren op een vacature. De sollicitant wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met de (plaatsvervangend) opleider.
Een verklaring omtrent gedrag is vereist voor indiensttreding bij Curium-LUMC.

Wil je meer weten? Neem contact op met dr. Catrien Reichart, kinder- en jeugdpsychiater en opleider kinder- en jeugdpsychiatrie Curium-LUMC (via het directiesecretariaat: 071-888 7789 of per e-mail: directie@curium.nl). De sollicitant wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met de opleider.