Onderwijs bij Curium-LUMC

De medewerkers van Curium-LUMC en het LUMC geven onderwijs aan de studenten geneeskunde van de Universiteit Leiden, zowel in de doctoraalfase, als in de co-assistentenfase: bij Curium-LUMC lopen permanent co-assistenten in opleiding stage.

Daarnaast wordt onderwijs gegeven aan studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen (ontwikkelingspsychologie; (ortho)pedagogiek; klinische psychologie). Curium-LUMC verzorgt een aantal onderwijs momenten voor de HBO opleidingen die leiden naar een baan in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook zijn er in Curium-LUMC stagiaires van de Faculteit Sociale Wetenschappen en van verschillende SPH en andere HBO opleidingen.

Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor kinderen en ouders. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat aan ouders en kinderen toestemming gevraagd wordt dat co-assistenten bij een gesprek aanwezig zijn, of een gesprek voeren. Dit laatste gebeurt altijd onder directe supervisie van een medewerker van Curium-LUMC. Ook kan het zijn dat toestemming gevraagd wordt om opnamen te maken ten behoeve van onderwijs.