Stage en onderzoek bij Curium-LUMC

WO- en HBO-stages

Bij Curium-LUMC werkt een groot aantal stagiair(e)s van verschillende hogeschoolopleidingen. Het meewerken aan de verbetering van vaardigheden en kennis van mensen die in de zorg werken is een belangrijke kerntaak van Curium-LUMC.

Er zijn verschillende stagemogelijkheden bij Curium-LUMC:

  • Diagnostiek (WO)
  • Opleiding tot sociotherapeut (HBO/SPH) NB: pas in september 2015 zijn hier weer stageplaatsen voor beschikbaar. De vacature verschijnt in de loop van 2015.
  • Activiteitenbegeleiding (HBO)
  • Creatieve therapie: muziek en beeldend (HBO)
  • Psychomotore therapie (PMT) / Sport en beweging (HBO)
  • Praktijkstages die studenten ontwikkelingspsychologie/orthopedagogiek dienen te volgen

Als je interesse hebt in één van de stages, kun je contact opnemen via werken@curium.nl.

Wetenschapsstage en onderzoeksscriptie

De vakgroep kinder- en jeugdpsychiatrie van Curium-LUMC biedt studenten geneeskunde en sociale wetenschappen de mogelijkheid mee te draaien in onderzoeksprojecten, hun scriptie te schrijven en invulling te geven aan de wetenschapsstage. Voor geneeskundestudenten betekent dit dat zij hun wetenschapsstage bij onze vakgroep kunnen vervullen en voor studenten sociale wetenschappen dat zij hun scriptie kunnen schrijven.

Om kennis te maken met de onderzoekers van de vakgroep en de verschillende onderzoeksprojecten organiseren wij regelmatig bijeenkomsten voor studenten. Studenten die zich willen oriënteren op de mogelijkheden zijn hierbij van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de hoogleraar en senior onderzoekers aanwezig. De verschillende onderzoeksprojecten worden toegelicht en actuele projecten waarin studenten kunnen meedraaien worden besproken. De studenten kunnen op hun beurt hun interesses naar voren brengen. Zowel studenten die voor het eerst kennismaken, als zij die hun keuze voor een in de toekomst uit te voeren project nader willen bepalen, wonen deze bijeenkomsten bij.

Wanneer je geïnformeerd wilt worden over deze bijeenkomsten, stuur dan een e-mail naar de coördinator wetenschapsstage/scriptie M.Th.Markus, wetenschapsstagekjp@curium.nl.

Informatie over de drie onderzoekslijnen van de vakgroep: Neuro-Imaging, Child Public Mental Health (CPMH) en Routine Outcome Monitoring (ROM) vind je hier.