Wetenschappelijk onderzoek

Wat?

In ons onderzoek richten wij ons op het ‘sociaal-emotioneel disfunctioneren’ van kinderen.

Sociaal functioneren hangt nauw samen met de competentie van een kind om vanuit het perspectief van een ander te kunnen kijken en om te begrijpen en te voelen wat een ander voelt (empathie). Dit is bij meerdere aandoeningen verstoord, bijvoorbeeld bij kinderen met gedragsstoornissen en autisme spectrum stoornissen, maar ook bij kinderen die getraumatiseerd zijn.

Als het emotionele functioneren is verstoord, dan spreken we van emotiedysregulatie. Angst en agressie, emoties die normaal zijn, zijn soms dusdanig ontregeld dat ze de ontwikkeling van een kind verstoren.

Door ons onderzoek willen we beter leren begrijpen hoe het functioneren op sociaal-emotioneel vlak samenhangt met de aanwezigheid van een stoornis en hoe we deze stoornis kunnen behandelen. Omdat deze concepten niet alleen te vatten zijn met traditionele instrumenten (interview en vragenlijsten), hanteren we tevens innovatieve methodes (zoals observatie, breinonderzoek en ICT-applicaties) om antwoorden te krijgen op onze vragen.

In ons onderzoek includeren we ‘echte’ patiënten en hun gezin. Selecteren proberen we zo veel mogelijk te vermijden omdat dat leidt tot niet representatieve populaties. Uitval (drop out), wisselende groepen en de weerbarstigheid die de praktijk kenmerkt zien we als relevante kenmerken. Routine Outcome Monitoring (ROM) biedt de mogelijk tot echt praktijkonderzoek: alle gezinnen worden gevraagd mee te doen. Gegevens die van nut zijn voor behandeling, worden tezelfdertijd gebruikt voor onderzoek.

Voor wie?

We richten ons op concrete vraagstukken die we in de praktijk tegenkomen en zorgen dat onderzoeksresultaten ook weer aan de praktijk worden teruggekoppeld. Zo kunnen we de zorg voor kinderen en hun gezin verbeteren. Onze samenwerking binnen de verschillende Academische Werkplaatsen is hiervan een voorbeeld.

We richten ons ook op fundamenteel wetenschappelijke vraagstukken waarvan het antwoord ons in de toekomst mogelijk kan helpen om de diagnostiek en behandeling te verbeteren. Het hersenonderzoek en het genetische onderzoek dat Curium-LUMC doet, zijn hier goede voorbeelden van.

Met wie?

Curium-LUMC werkt intensief samen met andere afdelingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie en met collega GGZ-instellingen. Voor het optimaliseren van de maatschappelijke meerwaarde werken we intensief samen met gemeenten/regio’s en Justitiële Jeugdinrichtingen, landelijke kenniscentra, universiteiten en Hogescholen.

Interessante links

https://www.lumc.nl/research/programmes/Programmes/psychiatry/
http://lumc.psychiatrieweb.eu/program.php

Wetenschapsstage

Geïnteresseerd in een wetenschapsstage bij Curium? Mail naar: wetenschapsstagekjp@curium.nl