Missie en visie

Wetenschappelijk onderzoek is van belang is voor de verbetering van de hulpverlening. Daarom vragen we ouders en kinderen medewerking te verlenen aan onderzoeksprojecten, bijvoorbeeld naar de optimale behandelvorm bij bepaalde problemen of naar nieuwe instrumenten waarmee de problematiek snel in kaart gebracht kan worden. Uiteraard worden de gegevens die op deze manier verzameld zijn door ons geanonimiseerd en met de grootste discretie behandeld.

Onze missie is om door het verwerven van nieuwe inzichten ervoor te zorgen dat gezinnen met een kind met een psychiatrische stoornis gepaste zorg krijgen, zodat hun functioneren zowel in het gezin, als op sociaal vlak en op school, optimaal verloopt.

Onze visie:

Door inzicht te verwerven in het sociaal-emotioneel (dis)functioneren van kinderen en jongeren leren we over het ontstaan en beloop van psychiatrische stoornissen, en beogen we de effectiviteit van behandeling te verbeteren. Het samenspel van omgevingsfactoren en psychologische en biologische determinanten staat hierin centraal.

Direct nut voor gezinnen die onze hulp vragen, alsook baat voor de maatschappij als geheel moet zichtbaar zijn. Daarom richten we ons naast effectiviteit van de behandeling bij individuele gezinnen ook op de consequenties voor de maatschappij, zoals recidive, schooluitval of zorgkosten.

We richten ons nadrukkelijk op de implementatie van nieuwe vormen van diagnostiek en behandeling, teneinde na te gaan of dit leidt tot het verbeteren van het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen en gezinnen.

Opgedane kennis moet daadwerkelijk leiden tot verbetering van de zorg, door het betrekken van de praktijk en delen van opgedane kennis tijdens het onderzoek zelf. Dit doen we uiteraard ook via congressen en kenniscentra, en door het geven van onderwijs en het begeleiden van studenten.

Lees hier een uitgebreide beschrijving van de Missie en visie Onderzoek Curium-LUMC.