Diagnostiek

Zorgaanbod - Diagnostiek grootWat is er toch precies aan de hand? Hoe komt het dat een kind of jongere zich zo somber en boos voelt? Of wat is de oorzaak van de problemen op school en thuis? Met onderzoek kunnen de specialisten van Curium-LUMC mogelijk een diagnose stellen. Misschien is er sprake van autisme, persoonlijkheidsproblematiek of een eetstoornis.

Vragen, gesprekken en observatie

Voor een diagnose kunnen verschillende manier van onderzoek plaatsvinden. Ouders en vaak ook jongeren vullen vragenlijsten in over de klachten, de situatie thuis en de kinderjaren. Er worden gesprekken gevoerd, behandelaren kunnen het kind of de jongere observeren en het is ook mogelijk dat de behandelaar tests uitvoert. Lees hierover verder in de folder over psychologisch onderzoek.Zorgaanbod - Diagnostiek klein

De uitkomst van de onderzoeken wordt altijd besproken met het kind of de jongere en zijn ouders. Samen kijken we vervolgens welke behandeling het beste past.

Een behandeling bij Curium-LUMC

Soms is diagnostiek niet meer nodig, omdat al duidelijk is wat de oorzaak van de klachten is. Als diagnostiek wel nodig is, dan is het altijd een onderdeel van het gehele behandeltraject bij Curium-LUMC. Lees hier meer over hoe wij kinderen en jongeren met psychiatrische problemen helpen.