Gezins- en ouderbehandelmodules

Gezinsbehandelingen bij Curium-LUMCAls het met een kind of jongere niet goed gaat, heeft dat invloed op het hele gezin. Het is daarom belangrijk om het gezin, dus de ouders en de eventuele broers en zussen, bij de behandeling te betrekken. Zo leren zij ook goed omgaan met het probleem en er samen met het kind of de jongere aan kunnen werken.

Gezinstherapie

Een behandeling bij Curium-LUMC volg je niet alleen. Omdat we weten dat het essentieel is dat jouw familie bij je behandeling betrokken wordt, bieden we onder andere gezinstherapie (ook wel systeemtherapie genoemd). Bij deze therapie ben niet alleen jij, maar zijn ook jouw ouders en soms ook broers en zussen betrokken. Samen kijk je hoe thuis gaat en wat jullie eraan kunnen doen om aan jouw problemen te werken.

Ouderbegeleiding

Hoe gaat u goed om met uw zoon of dochter met autisme? Wat kunt u doen als de situatie thuis onhoudbaar lijkt te worden? En hoe steunt u uw kind bij het leren omgaan met zijn of haar psychische problemen? Bij ouderbegeleiding staan uw vragen centraal. Een ouderbegeleider is er speciaal voor u en eventueel uw partner en ondersteunt u bij de behandeling van uw kind bij Curium-LUMC.

Oudertraining 3x Groei

Als uw kind autisme heeft, dan kan dat veel voor u en uw gezin betekenen. Hoe kunt u uw opvoeding afstemmen op uw kind? Hoe zorgt u ervoor dat het thuis zo goed mogelijk gaat? U gaat met deze en meer vragen aan de slag tijdens deze training. U volgt de training individueel en zowel thuis als bij Curium-LUMC.

Non violent resistance

Non violent resistance (NVR) is een manier om om te gaan met boosheid en agressie. Ouders kunnen NVR (ook wel geweldloos verzet genoemd) volgen als intensieve training waarbij zij leren anders om te gaan met de gedragsproblemen van hun zoon of dochter. De module is erop gericht dat het thuis weer beter gaat en dat u samen gaat werken aan een goede relatie tussen u en uw kind.

MDFT

MDFT staat voor multidimensionale familietherapie. Ouders volgen deze module altijd samen met hun zoon of dochter en soms ook met andere gezinsleden. MDFT is een effectief bewezen module voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Lees verder over MDFT op de MDFT-site.

Theraplay bij Curium-LUMCMuziektherapie met je gezin

In deze vorm van therapie maak je samen met je ouder(s), broer(s) of zus(sen) muziek en leer je op een andere manier met elkaar omgaan. Het is makkelijker om met elkaar te praten via de muziek. Ook als je geen ervaring hebt met muziek maken. Het kan helpen om de sfeer thuis te veranderen, te leren naar elkaar te luisteren, of te leren om zonder ruzie met elkaar te onderhandelen en rekening te houden met elkaar. Het kan een onderdeel zijn van de diagnostiek en om inzicht te krijgen in gezinssystemen.

Beeldende therapie

Bij deze vorm van therapie ontdek je samen met je ouder(s), broer(s) of zus(sen) via allerlei creatieve materialen als klei, verf, zand, stof, hout of steen ontdekken wat iedereen moeilijk vindt en hoe je dat kan oplossen. Het kan een onderdeel zijn van de diagnostiek en om inzicht te krijgen in gezinssystemen.

Psychomotorische therapie (PMT)

In deze vorm van therapie krijgt het gezin de gelegenheid om nieuwe ervaringen op te doen aan de hand van spel- en doe-opdrachten. De kracht van PMT is het bewegend doen en ervaren, wat aansluit bij het dagelijks leven van het gezin. PMT biedt een veilige plek om te experimenteren met ander gedrag.