Individuele behandelmodules

Welke behandeling past het best bij het kind of de jongere en zijn gezin? Aan begin van de behandeling bespreken de behandelaar, het kind of de jongere en zijn ouders deze vraag met elkaar. Het kan zijn dat individuele behandelmodules onderdeel worden van het behandeltraject. Bekijk hieronder welke individuele behandelmodules wij bieden. Afspraken in het kader van de behandeling duren maximaal 45 minuten per keer.

Cognitieve gedraZorgaanbod - Individuele behandelingen gstherapie (CGT)

Gedrag komt voort uit gevoelens en gedachten en gedrag beïnvloedt tegelijkertijd ook gevoelens en gedachten. Dat is waar de effectief bewezen behandeling cognitieve gedragstherapie vanuit gaat. Bijvoorbeeld: als je denkt dat alles mis gaat (gedachte), dan doe je sommige dingen misschien niet (gedrag) en daardoor ga je je wellicht angstig voelen (gevoelens). Die angstige gevoelens zorgen er dan weer voor dat je steeds minder gaat doen en die negatieve gevoelens steeds sterker worden. Door te kijken wat je denkt, voelt en doet word je je bewust van wat er met je gebeurt. Zo kun je leren die gedachten te beïnvloeden en je steeds beter te voelen. In dit filmpje wordt dit duidelijk uitgelegd.

Samen met een behandelaar leren kinderen en jongeren goed te kijken naar wat ze denken, voelen en doen. Door daarover te praten en door oefeningen te doen, leren ze zo steeds beter omgaan met wat ze in de weg zit. CGT is een behandeling die zowel individueel als in een groep wordt gegeven aan kinderen, jongeren en hun gezinnen met verschillende problemen en klachten. Er bestaan verschillende behandelmodules die zijn gebaseerd op CGT, zoals Dappere kat, Doepressie en het Back2school-programma.

Dappere Kat

Kinderen en jongeren met angstklachten kunnen Dappere kat volgen. Dappere kat is een behandelmodule die is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Je voert gesprekken met je behandelaar en doet opdrachten en oefeningen. Op die manier leer je waar je angst vandaan komt en ga je oefenen om er beter mee om te kunnen gaan.

Je kunt Dappere kat ook deels online volgen, het is dus ook een e-healthbehandeling.

Doepressie

Als je een depressie hebt, dus erg somber bent voor langere tijd, dan kan je Doepressie volgen. Dat is een behandelmodule die is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Je gaat ontdekken op welke momenten op de dag of week je je depressief voelt, zodat je je gevoelens beter leert herkennen en kunt werken aan je klachten. Doepressie bestaat uit zowel gesprekken als uit oefeningen.

Je kunt Doepressie ook deels online volgen, het is dus ook een e-healthbehandeling.

Zorgaanbod - Individuele behandelingen

Dyslexiebehandeling

Kinderen en jongeren met ernstige leesproblemen, dyslexie, in combinatie met andere problemen, kunnen de dyslexiebehandeling volgen. Het doel van de behandeling is om op een niveau te komen waarbij het lezen van alledaagse leestaken geen grote problemen meer opleveren. Vaak doen kinderen ook thuis nog opdrachten samen met de ouders.

Narratieve Taal-en-Teken-Therapie

Als je, bijvoorbeeld door autisme, niet goed overweg kunt met taal, dan kan narratieve-taal-en-teken-therapie jou en jouw ouders helpen. Misschien praat je maar heel weinig of vinden anderen het erg lastig om je te verstaan. Door samen te tekenen wat er gezegd wordt, kun je leren je gedachten beter onder woorden te brengen.

EMDR

Als je er iets erg ingrijpends is gebeurd in je leven, dan kan het zijn dat je daar een trauma van hebt. Dat betekent dat het nog niet is gelukt om die nare gebeurtenis goed te verwerken. Het kan ook zijn dat je je al lange tijd helemaal niet goed voelt en niet goed weet waar dat door komt. De effectief bewezen behandelmodule EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) kan je dan helpen. EMDR is een individuele behandeling die al heel veel kinderen en jongeren in korte tijd heeft kunnen helpen. Meer informatie vind je hier.

Medicijnen (farmacotherapie)

Soms helpt het om medicijnen te slikken om zo minder last te hebben van je klachten. Als medicijnen een onderdeel van jouw behandeling bij Curium-LUMC zijn, dan begeleiden we je altijd bij het gebruik ervan. Zo weet je welke medicijnen je precies neemt, wat de werking en bijwerkingen zijn en hoe je ze het beste kunt gebruiken. Farmacotherapie is een andere benaming voor medicatie.

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)

Bij interpersoonlijke psychotherapie ga je aan de slag met het verbeteren van je relaties met de mensen om je heen. Als je bijvoorbeeld depressief of erg angstig bent, kan het zijn dat dat je relaties met anderen beïnvloedt, en andersom: hoe jouw relaties met de mensen om je heen zijn, is van invloed op hoe jij voelt. Bij interpersoonlijke psychotherapie, ook wel afgekort als IPT, ga je onderzoeken hoe jij samen met de mensen om je heen kunt werken aan je psychische problemen.

Beeldende therapieBeeldende therapie bij Curium-LUMC

Beeldende therapie is een vorm van therapie  waarbij je  via allerlei creatieve materialen als klei, verf, zand, stof, hout, steen ontdekt wat je voelt, denkt en wat je moeilijk vindt. De therapeut helpt je zo om meer inzicht in je probleem te krijgen en helpt je een oplossing te vinden of geeft je tips om er anders mee om te gaan en ermee te gaan oefenen in andere situaties. Het kan een onderdeel zijn van de diagnostiek.

Psychomotorische therapie (PMT)

PMT is een vorm van therapie waar niet praten, maar bewegen centraal staat. PMT biedt een veilige plek om te experimenteren met ander gedrag. De kracht van PMT is het bewegend doen en ervaren. Door spelletjes en oefeningen in de gymzaal te doen, werk je samen met de therapeut aan de dingen die je lastig vindt.

MuziektherapieMuziektherapie

Muziektherapie is een vorm van therapie waarbij je al spelend ontdekt wat je sterke en minder sterke kanten zijn. Wanneer je op een probleem stuit kun je samen kijken waardoor het komt en hoe het misschien anders kan. Het helpt je te ordenen en nodigt je uit om af te stemmen en je te concentreren. Je leert bijvoorbeeld plannen. Via de muziek kun je in contact komen met je gevoel als je dat heel lastig vindt en via de muziek kun je ook makkelijker uiten. Het kan je afleiden van negatieve gedachten. Het kan je soms ook ontspannen, de therapeut helpt je dan om meer inzicht te krijgen hoe je dat doet. Het kan ook een onderdeel zijn van de diagnostiek.