Huisregels

Samen werken en leven

Om jouw verblijf en dat van andere kinderen bij LUMC Curium zo prettig mogelijk te maken, hebben we met elkaar een aantal huisregels afgesproken. Want wij weten ook dat het niet altijd makkelijk is om in een groep samen te werken en leven. Daarom is het belangrijk dat iedereen weet wat de regels zijn en zich hier ook aan houdt.

De regels die we hier beschrijven, zijn de basis. Hoe we deze in de praktijk invullen, is ook afhankelijk van jouw leeftijd en de behandeling die je krijgt. Voor de behandeling maak je hierover met de behandelaar en je ouders afspraken, die we vastleggen in jouw behandelplan. Je krijgt dan ook het informatieboekje van de afdeling, met daarin alle praktische informatie.

Praktische zaken op de afdeling

Slaap- en rusttijden

Het hangt van jouw leeftijd af hoe laat je naar bed moet. In het weekend en in de schoolvakanties gelden soms andere bedtijden. Dit gaat altijd in overleg met de sociotherapeuten van de afdeling.

Etenstijden

Drie keer per dag wordt er gezamenlijk gegeten. Daarnaast drinken we op vaste tijden koffie/thee en eten we een tussendoortje.

Dagbesteding

Overdag gaat iedereen als het kan naar school of volgt een dagstructuur of programma op de afdeling. In jouw behandelplan staan de afspraken over jouw dagindeling.

Bezoek

Natuurlijk is bezoek mogelijk. Afspraken hierover worden met het kind en de ouders gemaakt bij het opnamegesprek. Afspraken over het bezoek staan in de behandelingsovereenkomst of in het afdelingsboekje.

Omgang met elkaar

We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Verbaal geweld (schelden) en lichamelijk geweld zijn streng verboden. Ook seksueel contact wordt niet toegestaan.

Gevaarlijke voorwerpen

Er mogen geen voorwerpen aanwezig zijn die een gevaar kunnen vormen voor jou zelf of voor anderen.

Waardevolle spullen

Op afdelingen voor kinderen tot 12 jaar zijn mandjes beschikbaar waarin de waardevolle spullen opgeborgen worden. Deze mandjes worden op een veilige plek voor je bewaard.

Op de afdelingen voor jongeren van 12 jaar of ouder is een afsluitbare kast aanwezig voor het bewaren van waardevolle spullen.

Huisdieren

Er mogen geen huisdieren meegenomen worden naar LUMC Curium.

Schoonmaken

De mensen van de huishoudelijke dienst van LUMC Curium maken de wc’s en badkamers op de afdelingen schoon. Je moet zelf je eigen kamer netjes houden. Op de afdeling helpt iedereen af en toe met schoonmaken of andere klusjes. Er hangt een rooster en een lijst met klusjes zoals tafeldekken, afruimen en het opruimen van de huiskamer.

Wasgoed

Op de afdelingen zijn wasmachines aanwezig. Beddengoed wordt beschikbaar gesteld en centraal gewassen door LUMC Curium. Wil je toch je eigen beddengoed meenemen, dan moet dit van 100% katoen zijn gemaakt. 

Telefoon, computer en post

Gebruik (mobiele) telefoon en tablets

Elke afdeling heeft een eigen telefoonbeleid en afspraken over gebruik van apparaten als laptops en tablets. Voor iedereen geldt dat het nooit is toegestaan om foto’s of filmpjes te maken van andere kinderen of van medewerkers. 

Computer

Elke afdeling heeft een computer die op bepaalde tijden door de kinderen en jongeren gebruikt mag worden. De computer staat in een ruimte waar iedereen bij kan. Binnen LUMC Curium is afgesproken dat er geen namen, foto’s en films van anderen verspreid mogen worden. Het is dan ook verboden om dit via internet te doen. Reden hiervoor is dat we de privacy van iedereen respecteren.

Post

Als je bij LUMC Curium slaapt, is het leuk om post of kaarten te ontvangen, die je op je eigen kamer kunt ophangen. Zelf een kaartje versturen mag natuurlijk ook.

Alcohol, roken en drugs

Roken

Op het terrein van LUMC Curium mag niet gerookt worden. Per afdeling kunnen met jou aparte afspraken gemaakt worden over roken.

Alcohol

Alcohol drinken is verboden.

Drugs

Het hebben, gebruiken of verhandelen van (hard en soft) drugs is verboden.

Handelen

Binnen LUMC Curium mag niet gehandeld worden (iets verkopen of kopen). Ook ruilen of geld lenen van anderen is verboden.

Klachten

Klachten

Vind je dat iets niet goed gaat of heb je een klacht? Bespreek het dan eerst met een sociotherapeut of behandelaar op je afdeling. Kom je er toch niet uit? Dan kun je ook contact opnemen met de patiëntvertrouwenspersoon (PVP).

De PVP is er voor jou en kan er voor zorgen dat je gehoord wordt. De PVP weet welke rechten en plichten je hebt als patiënt. Je kunt hier ook naar toe gaan als je geen duidelijk antwoord krijgt op een vraag. Of als je een klacht hebt over je behandeling.

Samen met jou kan de PVP een gesprek aangaan of een klacht indienen. Je kunt rustig met de PVP praten. Wat je vertelt, blijft geheim. De PVP is onafhankelijk en werkt niet voor LUMC Curium. Je kunt er op vertrouwen dat de PVP aan jouw kant staat en je zo goed mogelijk advies geeft.