Als uw kind is aangemeld bij LUMC Curium, gaan we op zoek naar de juiste plek.

Aangemeld, en dan?

Na aanmelding volgt bij ons een intakegesprek en onderzoek. Als LUMC Curium de behandeling voor uw kind kan bieden, gaan we op zoek naar de juiste afdeling. Helaas hebben veel afdelingen een wachtlijst. We vertellen u hier hoe dit zit.

De huisarts, een andere medisch specialist of de jeugdhulp van uw gemeente kunnen u verwijzen naar LUMC Curium. Na uw aanmelding sturen wij u een uitgebreide vragenlijst, die u thuis via internet kunt invullen. Daarnaast vragen wij uw toestemming om bij andere hulpverleners informatie over uw kind te vragen. Door al deze informatie vooraf te krijgen, kunnen we u sneller adviseren over een passende behandeling.

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak vragen we naar uw verwachtingen en vertelt u waarom u hulp zoekt voor uw kind. Meestal voeren we een deel van het gesprek met u en uw kind apart.

Onderzoek

Na het eerste gesprek is vaak nog verder onderzoek nodig. Meestal zijn dit een aantal gesprekken, testen en soms ook een lichamelijk onderzoek. Deze onderzoeken zijn nodig om te kijken wat er precies aan de hand is en welke behandeling het beste bij uw kind past.

Diagnose

Na de onderzoeken bespreken wij ons advies met u en uw kind. U krijgt een verslag van het onderzoek, met daarin de (beschrijvende) diagnose en het advies.

Behandeling

Als uw kind in behandeling komt, stellen we samen met u en uw kind een persoonlijk behandelplan op. In dit plan beschrijven we welke behandeling uw kind krijgt en aan welke doelen we gaan werken. Soms zijn er wachttijden voor behandelingen. Dan gaan we samen na hoe deze periode overbrugd kan worden.

Uw kind krijgt altijd een op maat gesneden behandeling. We doen dit zoveel mogelijk samen met het gezin, de school, huisarts en het wijkteam. Als het kan zijn de behandelingen door LUMC Curium poliklinisch of in dagbehandeling. Uw kind slaapt dan thuis. Behandeling kan op onze locaties in Oegstgeest of Gouda zijn, of soms bij u thuis of op school. Als het nodig is, kan uw kind opgenomen worden bij LUMC Curium in Oegstgeest (uw kind slaapt dan op 1 van de behandelafdelingen).

Acute opname

Als een kind in crisis is of zichzelf of zijn omgeving in gevaar brengt, kan acute opname nodig zijn. Een huisarts of ambulant GGZ behandelaar kan uw kind direct aanmelden voor een acute opname. Curium-LUMC is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Samen met het gezin

De behandeling van uw kind kunnen wij niet alleen. Van ouders vragen wij een actieve rol. De zorg is op maat en is gericht op het hele gezin. De achtergrond van het gezin kan ook een rol spelen bij het ontstaan of bij de behandeling van problemen. We kijken daarom naar iedereen rondom het kind. Ook broers en zussen, grootouders, tantes, ooms, vrienden of leerkrachten zijn belangrijk in het leven van uw kind. Als het nodig is, betrekken we hen ook bij de behandeling.

Door zo veel mogelijk mensen bij de behandeling te betrekken, kan de overgang terug naar huis en/of school soepeler verlopen. Samen met u en uw kind zoeken we constant naar de juiste zorg. We kijken wat nodig en mogelijk is, zodat uw kind zo snel mogelijk weer mee kan doen, op school en in het gezin.

Onderwijs en therapie bij LUMC Curium - de ESB

Als het kan gaat uw kind tijdens de behandeling op LUMC Curium gewoon naar school. Lukt dit niet (meer), dan bieden we op het terrein van LUMC Curium bij de ESB educatieve therapie en onderwijs aan uw kind. Het onderwijs doen we in samenwerking met de Leo Kanner Onderwijsgroep, in kleine klassen en met individuele aandacht. Er zijn klassen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs (theorie en praktijk). Daarnaast bieden de educatief therapeuten onderzoek en behandeling. We onderzoeken wat uw kind nodig heeft om weer naar school te kunnen en welk type onderwijs, onderwijszorg of dagbesteding het meest geschikt is. lees meer

Behandelaren in opleiding en Onderzoek

LUMC Curium is een academisch centrum. Dit betekent dat wij ook mensen opleiden tot bijvoorbeeld kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psycholoog of klinisch psycholoog. Daarnaast bieden we stageplekken voor studenten van verschillende opleidingen.

Zorgverleners in opleiding werken altijd onder supervisie van ervaren behandelaren. LUMC Curium werkt aan verbetering van de zorg. Het kan dus zijn dat u gevraagd wordt deel te nemen aan onderzoek. Dit is altijd vrijwillig. De gegevens die we verzamelen tijdens testen en onderzoeken, kunnen worden gebruikt voor algemeen onderzoek. Dit gebeurt anoniem. Als u dit niet wilt, dan kunt u hier op elk moment bezwaar tegen maken.