Onderwijs en opleiding

Academisch onderwijs en opleidingen

Opleiding en onderwijs verzorgen is één van onze belangrijke taken. Door de professional van de toekomst te vormen, zorgen we ervoor dat de kwaliteit van zorg en zorgverleners duurzaam verbetert. Alle medewerkers dragen hier hun steentje aan bij, van voorbereiding tot uitvoering. Opleiden vraagt ook investering in begeleiding en supervisie. 

Onze onderwijs- en opleidingstaak beperkt zich niet alleen tot medewerkers in de kinder- en jeugdpsychiatrie. We richten ons op het hele veld van de jeugdhulp. Door medewerkers in de gehele keten kennis en kunde bij te brengen, dragen we bij aan de transformatie breed in de keten.

Opleidingen en stages

We verzorgen het praktijkgedeelte voor de opleidingen tot Kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog, Psychotherapeut / psycholoog. Daarnaast bieden wij verschillende stagemogelijkheden voor uiteenlopende studies en leerjaren. 

Coschappen

Informatie over het volgen coschappen kun je vinden op blackboard van de Universiteit van Leiden.

Het verzorgen van onderwijs en opleidingen heeft gevolgen voor kinderen en ouders. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat aan ouders en kinderen toestemming gevraagd wordt dat co-assistenten bij een gesprek aanwezig zijn, of een gesprek voeren. Dit laatste gebeurt altijd onder directe supervisie van een medewerker van LUMC Curium. Ook kan het zijn dat toestemming gevraagd wordt om opnamen te maken ten behoeve van onderwijs.