ESB LUMC Curium

Educatieve therapie, School- en Beroepsoriëntatie

De afdeling ESB staat voor Educatieve therapie, School- en Beroepsoriëntatie. Kinderen en jongeren die klinisch of dagklinisch bij Curium-LUMC behandeld worden en in ernstige mate zijn vastgelopen in het onderwijs kunnen aangemeld worden door hun behandelaar. Het gaat om kinderen met een lange negatieve schoolcarrière en diverse wisselingen in het (speciaal) onderwijs.

Vaak is er sprake van een combinatie van complexe kinderpsychiatrische problematiek, ernstige leerproblemen of leerstoornissen en ernstige gedragsproblematiek. Bij de ESB kunnen we observeren welk toekomstperspectief op schoolgebied haalbaar is. We kunnen behandelen en vaardigheden trainen om de vervolgstappen succesvol te laten zijn.

Educatieve therapie

De educatief therapeut observeert het kind na aanmelding. Zij maakt gebruik van testen, vragenlijsten en behandelmateriaal. Ook voert zij gesprekken met het kind. Daarnaast wordt er, na toestemming van de ouders, informatie ingewonnen bij de vorige school.

De educatief therapeut adviseert welke vorm van behandeling nodig is, voordat de stap naar een externe school kan worden gezet. Als verdere behandeling nodig is, stelt de educatief therapeut een behandelplan op. Aan de hand van dit behandelplan wordt gewerkt aan leervoorwaarden en leergebied overstijgende doelen. Zo kunnen bijvoorbeeld faalangst, werkhouding en studie- of schoolvaardigheden getraind worden.

Schooltoeleiding

Soms heeft  een kind, naast educatieve therapie, intern onderwijs nodig. Hiervoor zijn er twee SO klassen (speciaal onderwijs), een ambulante leerkracht SO en vier VSO klassen (voortgezet speciaal onderwijs). De klassen zijn klein, met maximaal 7 leerlingen,  en de leerkrachten bieden een op maat toegesneden onderwijsprogramma aan elk kind. Daarnaast zijn er onderwijskundig begeleiders en orthopedagogen aan de school verbonden.

De SO klassen zijn ingedeeld in onderbouw en bovenbouw. De VSO theorieklassen zijn ingedeeld in uitstroomperspectief.  De duur van de plaatsing in deze klassen varieert van twee maanden tot een jaar. Plaatsing in het onderwijs kan alleen in combinatie met opname in LUMC Curium en is dus tijdelijk. Er vindt geen eindonderwijs plaats.

Beroepsoriëntatie

De Beroepsoriëntatie biedt jongeren vanaf 14 jaar de mogelijkheid zich te oriënteren in praktijkvakken. Het praktijkonderwijs heeft  vier richtingen:

  • koken/catering
  • administratie/kantoorpraktijk
  • detailhandel/winkelpraktijk
  • techniek

Het onderwijs (theorie en praktijk) wordt verzorgd door de Prof. dr. Leo Kanner Onderwijsgroep, waar LUMC Curium een samenwerkingsovereenkomst mee heeft . De educatieve therapie en onderwijs stellen samen een onderwijsadvies op.

De Prof. Dr. Leo Kannerschool is een cluster 4 school. Hier leest u meer informatie over de school en dit type onderwijs.