Online triage met DAWBA

Welke zorg is passend voor een kind? Die vraag kan snel worden beantwoord aan de hand van de DAWBA (Development And Well-Being Assessment), een diagnostiek instrument dat kan worden ingezet door (huis-)artsen en wijkteams. Het online pakket geeft in korte tijd en tegen lage kosten een werkdiagnose waarmee een huisarts snel naar de juiste zorg- of hulpverlener kan verwijzen. DAWBA staat voor Development And Well-Being Assessment en bestaat uit online interviews, vragenlijsten en beoordelingslijsten die worden ingevuld door de ouders, leerkracht en door het kind zelf op een voor hen geschikt moment. Een ervaren specialist van LUMC Curium beoordeelt de (anonieme) gegevens vervolgens en rapporteert de uitkomst naar de huisarts. Op basis van onder meer deze uitkomst kan de huisarts een weloverwogen verwijzing doen naar de juiste zorginstelling.

Deze methodiek is intussen met succes gebruikt bij huisartsen en in een justitiële jeugdinstellling. Kinderen worden met behulp van DAWBA beter doorverwezen, waarmee het ontstaan van grotere problemen kan worden voorkomen. De intake bij de zorginstelling waar het kind naar is verwezen, kan door de hoeveelheid beschikbare en relevante informatie bovendien aanzienlijk worden bekort. Wanneer u interesse hebt in DAWBA, komen wij graag langs om u hierover verder te informeren. Lees op de website van het NJI meer over de DAWBA.

Voor meer informatie over deze modules en DAWBA kunt u contact met ons opnemen via info-curium@lumc.nl.