Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon (FVP) is er voor familie en naast betrokkenen. De FVP luistert, signaleert en informeert. U kunt bij de FVP onder meer terecht voor een luisterend oor, met uw vragen, maar ook als er een verschil van mening is met de hulpverlener(s), of als u zich niet goed begrepen voelt.

De FVP kan bemiddelen. Ook kan de FVP met u kijken wat u zelf nodig heeft aan extra ondersteuning, te denken valt aan lotgenotencontact of een cursus. De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet in dienst van LUMC Curium.  De FVP heeft net als de patiëntvertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht.

Als familie/naast betrokkene kunt u contact opnemen met de FVP, Peter Brakel via p.brakel@lsfvp.nl of 06-25322605. Download de folder voor meer infomatie. 

Op de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen is een voorlichtingsfilm over de familievertrouwenspersoon in de volwassenen psychiatrie te zien. De film geeft een kijkje in de praktijk van het familievertrouwenswerk. Aan het woord komen een familielid, een familievertrouwenspersoon, een behandelaar en een directeur van een ggz-instelling.