Innoveren door onderzoek

Onderzoek & Innovatie

LUMC Curium is een academisch centrum en werkt continu aan vernieuwing en verbetering van zorg. Onderzoek bij LUMC Curium is gedreven door de missie om de behoeften van kinderen en jongeren met complexe problematiek te begrijpen en te beantwoorden, omdat zij (en hun gezin!) een optimale toekomst verdienen.

Ons doel is om door middel van praktijkgericht onderzoek de jeugdhulp passender, effectiever en doelmatiger maken. Dit doen we door samen met jongeren en kinderen, ouders, gemeenten en professionals relevante vragen te formuleren en te onderzoeken, oplossingen te implementeren en evalueren, en inzichten te verspreiden. Onderzoek moet nieuwe en bruikbare inzichten brengen, bijvoorbeeld waarom een therapie bij het ene kind wel werkt en bij het andere kind niet. We richten ons op concrete vraagstukken die we in de praktijk tegenkomen en zorgen dat onderzoeksresultaten ook weer aan de praktijk worden teruggekoppeld.

Dit doen wij op verschillende manieren. Aan de ene kant doen we onderzoek met gegevens vanuit de praktijk. Zo houden we bijvoorbeeld het effect bij van onze behandelingen, en vergelijken we dit (anoniem) tussen verschillende kinderen die wij behandelen. Door deze gegevens te verrijken met andere data, willen we leren over trajecten, en nagaan hoe we kinderen met behoeften eerder kunnen herkennen. Tegelijk zetten wij projecten op, of participeren erin, waarbij extra gegevens verzameld worden. Zo krijgen we nóg meer inzicht in de problematiek die speelt, hoe deze ontstaat, en hoe wij hierbij kunnen helpen.

Ons onderzoeksprogramma richt zich op alle gebieden van zorg en diagnostiek die wij leveren, vanuit de visie dat het verhaal van de kinderen en het gezin centraal staat. Daarbinnen hebben uiteraard ook omgevingsfactoren en biologische factoren aandacht. Daarnaast willen wij ontdekken hoe we kinderen die specialistische zorg nodig hebben eerder kunnen herkennen, zodat zij eerder de juiste hulp kunnen ontvangen.