Praktische zaken

Wanneer uw kind in behandeling komt zijn er een aantal praktische zaken om rekening mee te houden.

Legitimatie

Neem bij uw afspraak het legitimatiebewijs (identiteitskaart/paspoort) mee van uw kind. Alleen dan kunnen wij de onderzoeken en behandeling starten. Neem ook de gegevens mee van de zorgverzekering van uw kind.

Vervoer

Als u uw kind niet zelf kunt brengen naar LUMC Curium voor de (dag)klinische behandeling, kunt u bij uw gemeente een aanvraag indienen voor vervoer. Niet elke gemeente vergoedt de kosten voor vervoer.

Kosten van de behandeling

De behandeling bij LUMC Curium voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar wordt vergoed door de gemeente. Vaak moet de gemeente eerst een beschikking afgeven voor wij de behandeling kunnen starten. Bij jongeren boven de 18 jaar gaat de vergoeding  en toewijzing via de zorgverzekeraar. Voor deze zorg die door de zorgverzekeraar wordt vergoed, geldt het verplicht eigen risico. Per verzekeraar verschilt het wat de vergoeding per behandeling is. Informeer hiernaar voordat u een zorgverzekering kiest voor uw kind dat 18 jaar wordt.

Medicijnen mee naar het buitenland

Gebruikt uw kind medicatie zoals Ritalin of Concerta? Dan dient u tijdens uw vakantie naar het buitenland een Schengenverklaring mee te nemen. Op de website van Rijksoverheid leest u hier meer over.

WA-verzekering

Er kan wel eens iets kapot gaan tijdens een behandeling of verblijf bij LUMC Curium. Wij raden daarom aan om geen waardevolle spullen mee te laten nemen en om een WA-verzekering voor uw kind af te sluiten.