Wat vindt u van onze zorg?

Heeft u een compliment, vraag, klacht of tip?

Wat vindt u van de zorg die u krijgt bij Curium-LUMC? Wij horen het graag, want samen met patiënten en ouders kunnen wij de kwaliteit van onze zorg blijven verbeteren. 

Compliment of tip? 

Heeft u als ouder een tip hoe wij onze zorg of dienstverlening kunnen verbeteren? Of wilt u een compliment geven aan (een behandelaar van) Curium-LUMC? Wij zijn benieuwd! U kunt ons altijd bereiken via info@curium.nl voor tips, opmerkingen, suggesties en complimenten. 

Niet tevreden? 

Heeft u een klacht over de behandeling van uw zoon of dochter, of over de manier waarop er met u wordt omgegaan? Ga dan eerst met de betreffende medewerker in gesprek. U helpt uzelf, uw kind en ons door uw problemen en wensen kenbaar te maken. Daar zullen wij respectvol mee omgaan. 

Komt u er met de betrokkenen niet uit, of wilt u om andere redenen uw klacht elders neerleggen? Dan zijn er een aantal mogelijkheden:  

  1. Neem contact op met de klachtencoördinator via info@curium.nl  
    De klachtencoördinator is werkzaam binnen Curium-LUMC en is contactpersoon bij vragen. De klachtencoördinator handelt niet zelf de klacht af maar bespreekt deze met de betrokken personen. 
  2. Familievertrouwenspersoon of Patiëntenvertrouwenspersoon
  3. Klachtencommissie LUMC 
    U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Klachtencommissie. Curium-LUMC maakt gebruik van de Klachtencommissie van het LUMC.  

Bij een BOPZ-opname (gedwongen opname) kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). 

18 jaar of ouder?  

Binnen de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is het voor jongeren die 18 jaar en ouder zijn én die zorg ontvangen van Curium-LUMC, mogelijk de externe geschillencommissie GGZ in te schakelen. Deze kan worden ingeschakeld als klachten niet naar tevredenheid worden afgehandeld binnen Curium-LUMC. Meer informatie over de werkwijze en het reglement kunt u vinden op de website van de Geschillencommissie zorg.