Aanmelden voor crisisopname

Altijd bereikbaar voor GGZ, KJP centra en vrijgevestigde psychiaters.

Buiten kantooruren kunt u bellen naar 071 - 515 96 00 en via het keuzemenu doorschakelen naar de afdeling Acute psychiatrie.

Curium-LUMC is 24/7 beschikbaar voor behandeling van jongeren (12 tot 18 jaar) die acute psychiatrische hulp nodig hebben. Ook via de crisisdienst van Rivierduinen, de jeugdzorg of andere artsen kunt u onze specialistische kinder- en jeugdpsychiatrische zorg inschakelen. De jongere dient wel eerst door een psychiater te zijn gezien. Elke dag van de week, ’s avonds en ’s nachts kan de jongere worden opgenomen.

Voor spoed opnames, bij direct psychiatrisch gevaar, middels een juridische maatregel (IBS) is Curium-LUMC de aangewezen zorgaanbieder in de regio's Leiden en Gouda van het Arrondisement Den Haag van het Rechtsgebied gerechtshof Den Haag. Curium-LUMC levert ook zorg bij crisis in het LUMC en in de justitiële jeugdinrichting Teylingereind.

In een crisissituatie regelen de instanties onderling de verwijzing.

Voor ouders/patiënten

Bent u (ouder van) een patiënt, neem dan eerst contact op met uw huisarts/huisartsenpost, crisisdienst GGZ of crisisdienst Jeugdzorg:

071 – 890 81 12 (Leiden e.o.)

0182 – 56 37 00 (Midden-Holland)