Aanmelden voor crisisopname

Verwijzers kunnen bellen naar 071 - 515 96 00 en vragen naar de afdeling Acute psychiatrie.

Voor spoed opnames, bij direct psychiatrisch gevaar, middels een juridische maatregel (CM) is LUMC Curium de aangewezen zorgaanbieder in de regio's Leiden en Gouda van het Arrondisement Den Haag van het Rechtsgebied gerechtshof Den Haag. LUMC Curium levert ook zorg bij crisis in het LUMC en in de justitiële jeugdinrichting Teylingereind.

In een crisissituatie regelen de instanties onderling de verwijzing.