Hoe werken wij?

Onze professionals werken in specialistische zorglijnen. Onze uitgangspunten zijn de samenwerking met het kind en de ouders (en zo nodig andere belangrijke personen), zorg op maat (wat gewenst en nodig is, is leidend) en samenwerking met andere zorgprofessionals, zoals de jeugdteams.

Een effectieve behandeling begint bij een passende diagnostiek. Veel ouders zijn jaren op zoek naar de juiste inzichten die het gedrag van hun kind verklaren. Vaak zijn zij opgelucht als we duidelijk maken wat er speelt. Bij ons is de beschrijvende diagnose bepalend, dat is het geheel van kwetsbaarheden en sterktes van kind en diens omgeving.

De verwijskaart helpt u bij het vinden van de juiste hulp voor een kind met psychiatrische problemen. Komt u er niet helemaal uit? De specialisten van LUMC Curium zijn altijd beschikbaar voor consultatie via de (huis)artsenlijn: 06-18591701.

Waarom LUMC Curium?

LUMC Curium biedt hoogspecialistische en multidisciplinaire zorg. Niet alle kinderen met psychiatrische problemen hebben dit specialistisch aanbod nodig. Daarom bieden we hoogwaardige diagnostiek en consultatie, voor een snelle toeleiding naar de juiste behandeling.

In onze multidisciplinaire teams is altijd een psychiater of klinisch psycholoog betrokken bij het onderzoek en behandeling. Daarnaast worden o.a. systeemtherapeuten, psychotherapeuten, educatief therapeuten, vaktherapeuten en begeleiders en sociotherapeuten ingezet bij de behandeling.

Onze behandelingen richten zich op het kind en diens omgeving, waarbij het verbeteren van het functioneren van kind en gezin leidend is. We hebben hiervoor meerdere professionals beschikbaar, die rondom het gezin samenwerken. Als het kan, is de behandeling poliklinisch of in dagbehandeling. Als crisisopname of klinische opname (tijdelijk) nodig is, dan is dat mogelijk in de kliniek in Oegstgeest.

Wij gaan uit van de vraag en de kracht van kind en gezin. Samen kijken we wat nodig en mogelijk is. Zodat het kind zo snel mogelijk weer mee kan doen, op school, met vriendjes en in het gezin.