Verwijzen

Curium-LUMC biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren uit heel Nederland. We hebben met 5 regio’s contracten afgesloten; Holland Rijnland, Alphen aan den Rijn/Kaag en Braassem (GO! voor jeugd), Midden Holland, Haaglanden, Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer.  Daarnaast hebben wij met de VNG het Landelijke Transitie Akkoord (LTA) afgesloten, waardoor wij ook patiënten uit andere regio’s in zorg kunnen nemen. Heeft u vragen hierover, mail dan naar zorgmutaties@curium.nl.

Alle kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen naar Curium-LUMC verwezen worden wanneer er sprake is van (een sterk vermoeden van) ernstige psychiatrische problematiek.

Vragen over doorverwijzing?

Naast diagnostiek en behandeling kunt u bij ons terecht voor consultatie, second opinion of een gedwongen opname. Voor inhoudelijke vragen over aanmelding en de voorwaarden, kunt u contact opnemen met de aanmeldcoördinatie. Zij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 10 en 12 uur, via 071-515 96 00. Buiten deze tijden/dagen (of als de aanmeldcoördinator in gesprek is), maken we een belafspraak met u. Of stuur uw vraag per mail naar aanmeldcoordinatie@curium.nl.

Direct verwijzen is mogelijk door:

·        Huisarts

·        Jeugdarts (GGD)

·        Medisch specialist, psychiater of kinderarts

·        Centra voor Jeugd en Gezin of sociaal wijkteam gemeente

Verwijzing opsturen

Helaas bieden wij (nog) niet de mogelijkheid om uw verwijzing via Zorgdomein te doen. Verwijzen kan via een korte verwijsbrief met daarin in ieder geval de volgende gegevens:

·        Reden, vermoeden van of sprake van een psychiatrische stoornis

·        Datum, NAW gegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN) van patiënt

·        Gegevens verwijzer: naam, functie, handtekening en/of een praktijkstempel en AGB-code

·        Relevante verslagen en/of onderzoeken (indien aanwezig)

De verwijzing kunt u opsturen naar: Postbus 15, 2300 AA  Leiden, t.a.v. Aanmeldsecretariaat of faxen naar: 071 – 515 96 53.
Mailen kan ook, naar aanmeldsecr@curium.nl.

De aanmeldcoördinator neemt vervolgens contact op met de ouder(s) om de aanmeldreden verder uit te vragen en de benodigde aanmeldgegevens op te nemen.

Beoordeling van de aanmelding

Als de aanmelding is beoordeeld, wordt het kind op de wachtlijst geplaatst voor onderzoek en/of behandeling. Mocht blijken dat Curium-LUMC niet de meest geschikte zorg voor het kind kan bieden, dan informeren wij u hierover schriftelijk met de reden van afwijzing.

Wachttijden

Helaas hebben wij te maken met wachttijden voor onze behandelingen. Hier vindt u een overzicht van de actuele wachttijden.

Als er nog geen plaats is op de locatie die wij adviseren, dan helpen we u met het zoeken naar een alternatief. Om de wachttijd te overbruggen verwijzen wij naar de gemeente voor een passend aanbod.