Integraal werken in de jeugdhulp - Promotie Laura Nooteboom

Integraal werken in de jeugdhulp - Promotie Laura Nooteboom

31 maart 2021

Op 22 april aanstaande om 15.00 uur verdedigt Laura Nooteboom van LUMC Curium haar proefschrift ‘Towards increased understanding of integrated Youth Care: a qualitative evaluation of facilitators and barriers for professionals’ aan de Universiteit van Leiden. De promotie is online te volgen via: https://www.universiteitleiden.nl/wetenschappers/livestream-promotie

“Integraal werken voor gezinnen met meervoudige en complexe problematiek laat zich moeilijk organiseren."

Laura: "Ik heb onderzoek gedaan naar de werkzame en belemmerende elementen van integraal werken voor professionals in de jeugdhulp. Wat voor hen wel, of juist niet werkt hebben we bekeken vanuit verschillende perspectieven: een systematisch literatuuronderzoek, kwalitatief onderzoek met professionals uit de jeugdhulp en kwalitatief onderzoek met ouders uit kwetsbare gezinnen. Een bijkomend doel was de begeleiding van professionals uit lokale jeugdteams in evalueren en reflecteren, om zo gezamenlijk leren en een integrale aanpak te verbeteren. Het promotieonderzoek heeft geleid tot een overzicht van werkzame en belemmerende elementen met concrete aanbevelingen voor praktijk, beleid, organisaties, en onderwijs om gezamenlijk en al lerende integraal werken verder te ontwikkelen.”

Interesse in de online versie van het proefschrift? Mail dan naar: l.a.nooteboom@lumc.nl