Onderzoek 'De specialist dichterbij' verbindt wetenschap en praktijk

Onderzoek 'De specialist dichterbij' verbindt wetenschap en praktijk

4 februari 2021

De wetenschap en praktijk vinden elkaar bij LUMC Curium en Rivierduinen. Anne Marie Barnhoorn-Bos, Orthopedagoog bij Rivierduinen Kind en Jeugd, en Laura Nooteboom, Senior Onderzoeker en Psycholoog bij LUMC Curium, bundelen hun krachten bij het onderzoek ‘De specialist dichterbij’ naar integraal specialistisch werken. Zij hebben hetzelfde belang, namelijk de zorg voor gezinnen met ernstige en langdurige problematiek verbeteren.

In het onderzoek brengen ze samen met vier integraal specialistische teams in kaart welke gezinnen zij ondersteunen en wat hierin goed, en minder goed werkt. De focus ligt op van- en met elkaar leren, tussen regio’s en organisaties. 

Laura: “Hierdoor vinden we niet allemaal los van elkaar het wiel uit. Door ervaringskennis, praktijkkennis en wetenschappelijke kennis in dit project te verbinden, komen we écht een stap verder.”

De samenwerking werkt als een vliegwiel want ook andere partijen raken automatisch betrokken. Meerdere partijen delen hun kennis en zijn bereid om over de bestaande kaders heen te kijken; een stap vooruit! Deze samenwerking maakt het onderzoek heel doelgericht en zinvol want de praktijk geeft aan de wetenschap mee waar actuele en dagelijkse knelpunten liggen, waar het onderzoek vervolgens op inzoomt. Het resultaat is praktijkgerichte kennis die daadwerkelijk tot verbetering van de geestelijke gezondheidszorg is.

Anne Marie: “Dit project is een uitgelezen kans om het pionieren in de praktijk van integraal werken te koppelen aan reeds bestaande wetenschappelijke kennis én om gezamenlijk, in een gestructureerd proces nieuwe kennis te ontwikkelen.”

Niet alleen LUMC Curium en Rivierduinen leren van elkaar in deze samenwerking. Ook andere partijen waarmee zij van doen hebben, raken betrokken. Zoals verschillende gemeenten en de daarin actieve integrale specialistische teams. In dit geval Katwijk, Haaglanden, Midden Holland en Alphen aan den Rijn. Door de nauwe verbinding met de Academische Werkplaatsen Risicojeugd en SAMEN, zijn ook onderwijspartijen zoals Hogescholen bij dit onderzoek betrokken. Zo inspireren we toekomstig professionals. Uiteraard spelen ook gezinnen een belangrijke rol, zij delen hun ervaringen met integraal specialistische teams. Meer weten over dit onderzoek? Klik dan hier