LUMC Curium Cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad?

De LUMC Curium Cliëntenraad behartigt de belangen van de kinderen en jongeren die bij LUMC Curium behandeld worden én de belangen van hun ouders, verzorgers of voogden. De cliëntenraad wil een vraagbaak zijn voor ouders en heeft regelmatig overleg met het managementteam van LUMC Curium.

De cliëntenraad heeft het recht van advies en instemming. Dit betekent dat de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan LUMC Curium over onderwerpen die voor de kinderen en hun ouders/verzorgers van belang zijn.
Advies kan worden gegeven over verschillende zaken. Bijvoorbeeld over wijzigingen in het beleid, gevolgen van bezuinigingen, de kwaliteit van de geboden zorg en de veiligheid van de kinderen.
Iedereen kan met opmerkingen over zaken die beter kunnen, terecht bij de cliëntenraad.

“Zijn er dingen die beter kunnen, of heb je tips? Laat het ons weten!”

Contact

Ben je een betrokken jongere, ouder of voogd en wil je meepraten in de cliëntenraad? Neem dan contact op met Katie Brandt, contactpersoon Cliëntenraad Curium, via 06-11536930 of e-mail naar k.brandt@lumc.nl.

“Ik wil wel iets vertellen, alleen liever via de telefoon, mail of twitter, kan dat ook?”