Klachtencommissie LUMC

Curium-LUMC maakt gebruik van de Klachtencommissie van het LUMC. Deze commissie is samengesteld uit interne en externe leden, dus van buiten Curium-LUMC. De voorzitter is een jurist van buiten Curium-LUMC. Tijdens een hoorzitting van de Klachtencommissie worden zowel u als de betrokken medewerkers gehoord. 

De Klachtencommissie geeft een oordeel over de gegrondheid van uw klacht, maar is niet gerechtigd tot het nemen van maatregelen. De commissie doet ook geen uitspraak over civiele aansprakelijkheid en schadevergoeding. Wel kan de Klachtencommissie aanbevelingen doen aan de directie van Curium-LUMC over aanpassingen in de organisatie. Het verloop en de uitkomst van de hoorzitting worden vastgelegd in een afsluitende brief die aan u en de betrokken medewerkers wordt toegezonden. 

Hieronder vindt u het reglement van de Klachtencommissie, waarin de werkwijze en samenstelling zijn vastgelegd. Dit reglement is opgesteld door het LUMC, waar LUMC staat kunt u ook Curium-LUMC lezen. 

Reglement Klachtencommissie LUMC 

Postadres  

U kunt uw klacht alleen schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie LUMC. Vermeld hierbij duidelijk dat u een klacht heeft over Curium-LUMC.  

Klachtencommissie LUMC 
Betreft: Curium-LUMC 
Postbus 15 
2300 AA Leiden