Klachtencommissie LUMC

De Klachtencommissie LUMC is samengesteld uit interne en externe leden, dus van buiten LUMC Curium. De voorzitter is een jurist van buiten LUMC Curium. Tijdens een hoorzitting van de Klachtencommissie worden zowel u als de betrokken medewerkers gehoord. 

De Klachtencommissie geeft een oordeel over de gegrondheid van uw klacht, maar is niet gerechtigd tot het nemen van maatregelen. De commissie doet ook geen uitspraak over civiele aansprakelijkheid en schadevergoeding. Wel kan de Klachtencommissie aanbevelingen doen aan het management van LUMC Curium over aanpassingen in de organisatie. Het verloop en de uitkomst van de hoorzitting worden vastgelegd in een afsluitende brief die aan u en de betrokken medewerkers wordt toegezonden. 

Lees hier meer over de Klachtencommissie LUMC

Postadres  

U kunt uw klacht alleen schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie LUMC. Vermeld hierbij duidelijk dat u een klacht heeft over LUMC Curium.  

Klachtencommissie LUMC 
Betreft: Curium-LUMC 
Postbus 15 
2300 AA Leiden