Zorgaanbod

Hoe kunnen we het beste helpen? Wij bieden diagnostiek en behandelmodules die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en jarenlange ervaring. Bekijk hieronder wat je kunt verwachten van onze diagnostiek en behandelingen.

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op. Wil je meer weten over onze afdelingen? Bekijken dan de informatie speciaal voor patiënten. Ben je benieuwd naar de ervaringen van kinderen, jongeren en ouders bij Curium-LUMC? Lees de patiëntervaringen. Zoek je meer informatie over psychiatrische stoornissen? Kijk dan eens op www.brainwiki.nl Daarop kun je veel informatie vinden en verhalen van andere kinderen met een psychiatrisch probleem.

Waaruit kan een behandeling bestaan? (Behandelmodules)

Zorgaanbod

Het zorgaanbod dat Curium-LUMC levert, is ingedeeld in tien zorgprogramma’s die elk gericht zijn op een specifieke stoornis. Dit betekent dat we bij de aanmelding van een kind of jongere op basis van zijn of haar hulpvraag samen bekijken in welk zorgprogramma hij of zij het beste past. Zie hieronder het overzicht van de zorgprogramma’s.

Zorgprogramma Behandelaanbod en behandelafdeling
Complexe en Gezinsproblematiek kind Diagnostiek en behandeling van kinderen waarbij een sterk vermoeden bestaat dat zij een complexe psychiatrische stoornis hebben en die zijn vastgelopen op meerdere levensgebieden.

Complexe en Gezinsproblematiek adolescent Diagnostiek en behandeling van jongeren waarbij een sterk vermoeden bestaat dat zij een complexe psychiatrische stoornis hebben en die zijn vastgelopen op meerdere levensgebieden.

Complexe en Gezinsproblematiek Gouda Diagnostiek en behandeling van kinderen waarbij een sterk vermoeden bestaat dat zij een complexe psychiatrische stoornis hebben en die zijn vastgelopen op meerdere levensgebieden, regio Midden-Holland.

Ontwikkelingsstoornissen kind Diagnostiek en behandeling van kinderen met een autismespectrum stoornis, ADHD, Gilles de la Tourette en oppositioneel opstandige stoornissen.

Ontwikkelingsstoornissen adolescent Diagnostiek en behandeling van jongeren met een autismespectrum stoornis, ADHD, Gilles de la Tourette en oppositioneel opstandige stoornissen

Angst en depressie Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met stemmings- en angststoornissen.

Consultatieve en Liaison Psychiatrie (consultenteam) Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met klachten op raakvlak somatiek en psychiatrie.

Eetstoornissen Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met Eetstoornissen zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en binge eating disorder.
Persoonlijkheidsproblematiek Diagnostiek en behandeling van jongeren met een mogelijke persoonlijkheidsstoornis, psychose of schizotypische kenmerken, depressies, angststoornissen, en obsessief- compulsieve stoornissen.

Gedragsstoornissen Diagnostiek en behandeling van delinquente jongeren met een psychiatrische stoornis die opgenomen zijn bij JJI Teijlingereind en jongeren die zijn opgenomen bij De Vaart.

Externe behandelingen
Ondersteunende behandelingen

Zorgprogramma’s kunnen bestaan uit een combinatie van polikliniek, een afdeling voor dagbehandeling en een kliniek voor 24-uursopname. De kinderen en jongeren kunnen dus binnen de zorgprogramma’s gemakkelijker gebruik maken van de verschillende vormen van zorg. Ook buiten onze muren zijn we actief, bijvoorbeeld in de jeugd- en gezinsteams en in het Jongerenteam (JOT).

Bij Voor patiënten (knop bovenin het scherm) is informatie voor ouders en kinderen te vinden over het verloop van de aanmelding en behandeling, informatie over rechten en regels en over het klachtenreglement.  Wilt u graag meer informatie? Neem gerust contact met ons op.