Coronavirus

LUMC Curium tijdens de corona pandemie

‣ Blijf thuis als u coronaklachten heeft en volg de richtlijnen
‣ Houd nog zoveel mogelijk afstand van elkaar
‣ Denk aan (extra) handhygiëne en schud geen handen

Afspraak op LUMC Curium

Medewerkers die thuis kunnen werken, zetten hun afspraken om naar telefonische afspraak of een afspraak via beeldbellen. Fysieke afspraken op locatie zijn weer mogelijk, we nemen hiervoor extra (hygiëne-)maatregelen op onze locaties. Groepsbehandelingen buiten de klinische afdelingen gaan (soms nog beperkt) door.  

Ziek na afspraak op locatie?

Wordt u of uw kind ziek nadat u één van onze locaties heeft bezocht? Meld u dit dan alstublieft direct aan uw behandelaar of mail naar info_curium@lumc.nl.

Hygiënemaatregelen en afspraken

Voor ouders, kinderen en jongeren gelden op alle afdelingen de volgende afspraken:

 • Voelt een kind zich ziek, dan moet hij/zij dit melden bij de sociotherapeuten. Indien nodig kan temperatuur worden opgenomen. Bij coronagerelateerde klachten en/of koorts bij een gezinslid gaat een kind naar huis (of blijft thuis).
 • Handen wassen met water en zeep:
  • Na WC-gebruik
  • Voor het tafeldekken
  • Na het buiten spelen / buiten te zijn geweest
  • Na therapie of sport
 • Handen afdrogen met papieren handdoekjes.
 • Persoonlijke eigendommen blijven op de eigen kamer, zodat afdelingen netjes blijven en er beter schoongemaakt kan worden.
 • Bezoek op de afdeling in overleg met de sociotherapeuten. Blijf bij voorkeur buiten als u uw kind bezoekt. Heeft u last van klachten zoals verkoudheid, griep of koorts of heeft iemand in uw gezin koorts? Dan is bezoek aan LUMC Curium niet toegestaan.

In geval van crisis, is het altijd mogelijk een behandelaar te spreken. Recepten voor reeds voorgeschreven medicatie zijn op aanvraag te verkrijgen. Wij verzoeken u dit tijdig aan te vragen.

Gezonde medewerkers en kinderen

Door het nemen van deze maatregelen, willen we zorgen dat de kinderen en jongeren die bij ons in behandeling zijn en onze medewerkers gezond blijven en dat medewerkers kunnen blijven werken. Onze medewerkers houden zich aan de hygiëneregels en andere preventieve maatregelen, die door het RIVM worden geadviseerd. Wekelijks is er overleg met directie en management in het coronateam en worden medewerkers geïnformeerd over de stand van zaken. 

Enkele tips voor thuis

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Tien-tips-in-het-omgaan-met-de-nieuwe-thuissituatie
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/praten-kinderen-coronavirus/

voor uitleg over corona in eenvoudige taal:

https://corona.steffie.nl/nl/