Onderzoek naar 'noodgedwongen telepsychiatrie'

Door de coronacrisis moesten ons behandelaren op zoek naar een andere manier van hulpverlenen om de zorg voor gezinnen te continueren. Dat vraagt om flexibiliteit en een andere manier van behandelen, o.a. via beeldbellen en online behandelmodules (telepsychiatrie).

In veel instellingen zijn deze manieren van behandelen versneld ingevoerd door de coronacrisis, of wordt dit veel intensiever gebruikt dan voorheen. In het onderzoek ‘noodgedwongen telepsychiatrie’ vragen we meer dan 3500 behandelaren van verschillende instellingen in Nederland, naar hun ervaringen met telepsychiatrie. Dit doen we door ze gedurende 2 maanden op een aantal momenten een korte vragenlijst te laten invullen. 

Op deze manier krijgen we snel ervaringen in beeld en zien we of ervaringen na verloop van tijd veranderen naarmate behandelaren meer ervaring opdoen met het toepassen van telepsychiatrie. Door de resultaten van dit onderzoek terug te koppelen aan behandelaren en de organisaties, hopen we dat het werken met telepsychiatrie en hierdoor ook de zorg voor gezinnen verbetert.