Angst- en stemmingsstoornissen

Niet meer naar die ene plek durven, school mijden, zeer snel geërgerd zijn of zich het liefst opsluiten op de slaapkamer. Angst, dwang en depressie kunnen grote gevolgen hebben op het functioneren van uw kind op school, thuis en met vrienden. Vaak gaat dit niet vanzelf over. Als er sprake is van een angst- of stemmingsstoornis, is een gespecialiseerde behandeling nodig.

Voor wie?

Kinderen en jongeren (4-18 jaar) met een angststoornis, dwangstoornis of depressie.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Omdat we uit ervaring en onderzoek weten dat het erg belangrijk is om het hele gezin bij een behandeling te betrekken, richt een behandeling zich op uw kind en u. Na aanmelding wordt er een intake ingepland. Samen met u en uw kind bepalen we de doelen voor het behandelplan. Een behandeling kan bestaan uit verschillende modules, zoals individuele en groepsbehandeling, ouderbegeleiding, gezinstherapie, Doepressie, Dappere kat. Indien gewenst kan de psychiater medicijnen voorschrijven. De behandeling is poliklinisch. Dat betekent dat uw kind gewoon thuis slaap, en naar school gaat. 

Hoe bent u bij de behandeling betrokken?

Intensieve begeleiding van ouders en gezin is altijd onderdeel van de behandeling van uw kind. Dit is belangrijk voor het resultaat van de behandeling. Bovendien verkleint uw betrokkenheid de kans dat de klachten later terugkomen. Ouders krijgen bijvoorbeeld ouderbegeleiding of gezinstherapie.

Wat leert mijn kind?

Samen met u, uw kind en andere betrokkenen gaan we eraan werken dat de klachten verminderen en het thuis, op school en met vrienden weer beter gaat. Dat doen we door te kijken wat er wél goed gaat en door te werken aan de vaardigheden van uw kind. Op die manier worden niet alleen de klachten minder, maar werkt uw kind ook aan zijn of haar zelfvertrouwen. U gaat als ouders zelf aan de met het versterken van de opvoedvaardigheden. Daarnaast krijgen school en eventueel ook andere familieleden advies en voorlichting, om daarmee uw kind zo goed mogelijk te helpen. Iedereen wordt dus bij de behandeling betrokken, zodat de behandeling het beste resultaat heeft.