Doen en Ervaren

Vaktherapie en begeleiding

De afdeling Vaktherapie & Begeleiding bestaat uit: beeldende therapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, activiteitenbegeleiding en sport & bewegingsbegeleiding.

Bij de vaktherapie gaat het om behandeling door doen en ervaren. Door te bewegen, creatief bezig te zijn of muziek te maken, leren kinderen hun gedrag en gevoel beter (her)kennen. Na observatie spreken we af of vaktherapie passend is en aan welke doelen er gewerkt gaat worden. Vaktherapie wordt individueel, in een groep met leeftijdsgenoten of met het gezin gegeven. Het kan ook onderdeel zijn van de diagnostiek.

Bij begeleiding ontdekken we door sporten, creatieve handvaardigheid of muziek maken, waar een kind goed in is. Dit help uw kind om te ontspannen of juist te activeren.

Beeldende therapie (BT)

In de beeldende therapie gaat het niet om praten, maar om het doen en ervaren. Kinderen gaan aan de slag met creatieve materialen, zoals klei, verf, hout of steen. Door de opdrachten en het werken met allerlei materialen leren zij meer over zichzelf, bijvoorbeeld wat ze voelen, denken of moeilijk vinden. De BT biedt een veilige plek waar eenkind kan experimenteren met anders reageren op situaties die hij lastig vindt. De therapeut helpt daarbij. BT kan individueel, in een groepje met andere kinderen, of met het gezin gegeven worden.

Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie is een therapie waarbij bewegen en ervaren met het lijf centraal staan. Er wordt in de gymzaal gekeken hoe het kind of de jongere met zichzelf, anderen, opdrachten en met materiaal omgaat. De PMT biedt een veilige plek om te experimenteren met ander gedrag en om door bewegen andere dingen te doen en te ervaren. Er worden spellen en oefeningen in de gymzaal gedaan, waarbij gewerkt wordt aan doelen. Dit kan individueel, maar ook in een groepje. Samenwerken en samenspelen kunnen bijvoorbeeld beter geoefend worden met leeftijdsgenoten. Bij gezins-PMT krijgt uw gezin de gelegenheid nieuwe ervaringen op te doen aan de hand van spel en doe-opdrachten. De kracht van PMT is het bewegend doen en ervaren, wat aansluit bij het dagelijkse leven van het gezin. 

Runningtherapie

Bij runningtherapie worden psychische klachten door middel van hardlopen verminderd. Onder begeleiding van de psychomotorisch therapeut gaan de kinderen in groepsverband hardlopen. Hierbij volgt iedereen zijn eigen opbouwprogramma, afgestemd op de loopervaring, huidige conditie, eventuele fysieke klachten en loopstijl. Tijdens inspanning komen de stoffen endorfine en serotine in de hersenen vrij. Deze hebben een rustgevend effect. Regelmatige lichamelijke inspanning en hardlopen verbeteren dan ook de stemming en zelfwaardering. Runningtherapie kan helpen om beter te leren herkennen wat er in het lichaam gebeurt en hoe er omgegaan kan worden met lichaamssignalen. Ook kan het helpen om na een langdurige periode van inactief zijn, weer in beweging te komen. 

Muziektherapie

Al muziekspelend kan een kind zijn sterke en minder sterke kanten ontdekken. Wanneer ze tegen een probleem aanlopen, kan er samen met de therapeut gekeken worden waardoor dit komt en hoe dit misschien anders kan. Muziektherapie nodigt uit om af te stemmen en te concentreren. Via de muziek kan er in contact gekomen worden met het gevoel, mocht dit lastig zijn. Muziek is ook een medium waarbij er makkelijker geuit kan worden, neem bijvoorbeeld het maken van liedjes. Hiernaast kan het afleiden van negatieve gedachten en werkt het ontspannend. In de gezinstherapie wordt er samen met de ouder(s), broer(s) of zus(sen) muziek gemaakt waarbij er op een andere manier geleerd kan worden om met elkaar om te gaan. Dit kan weer helpen bij het veranderen van de sfeer thuis, te leren luisteren en rekening te houden met elkaar.  Er is ook de mogelijkheid om in een groep muziektherapie te volgen, hier kan er samen met groepsgenoten gewerkt worden aan persoonlijke doelen, dit gebeurt dan met behulp van elkaar en de therapeut.

Activiteitenbegeleiding

Bij activiteitenbegeleiding worden activiteiten op het gebied van creatieve handvaardigheid en techniek gedaan. Dit kan individueel of in groepjes. Voorbeelden zijn tekenen, schilderen, houtbewerking, textiele werkvormen, kleien, praktische en technische vorming. De kinderen en jongeren kunnen ontdekken wat bij hun past en waar ze plezier aan beleven. Het kan helpen om te kunnen ontspannen en beter om te gaan met vrije tijd. Verder kunnen nieuwe vaardigheden ontdekt en ontwikkeld worden.

Sport- en bewegingsbegeleiding

Door sporten, spelen en bewegen maakt het kind kennis met verschillende vormen van bewegen, ontwikkelt het motorische vaardigheden en verbetert de conditie. Het kind kan ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Daarnaast kunnen vaardigheden geoefend worden die nodig zijn om een gymles te kunnen volgen. Wat wordt er zoal gedaan? Balsporten, racketsporten, klimmen op de klimmuur, zwaaien of trampolinespringen, tik –en trefspelen, reactiespelen, spierversterkende oefeningen en conditietraining met of zonder muziek en nog veel meer.