Autonomiegroep

Voor wie?

Op de autonomiegroep komen jongeren (14-18 jaar, 12/13 jr in overleg) met problemen in de emotieregulatie. Zelfbeschadingen of steeds terugkerende zelfmoordgedachten of -pogingen staan vaak op de voorgrond. Daarnaast kan er onderliggend sprake zijn van diverse problematiek. Vaak speelt in de omgeving (gezin, school, hulpverlening) het gevoel van wanhoop.

Wij bieden een intensief deeltijdtraject voor jongeren met emotieregulatieproblematiek die vastlopen in hun ontwikkeling. Kenmerkend daarbij zijn heftige emoties, veel spanningen en moeite hebben met het omgaan met al die gevoelens. De jongeren hebben vaak een grote emotionele gevoeligheid. Dit betekent dat hun reacties snel en heftig zijn. Het vraagt veel om met deze gevoeligheid om te gaan, voor de jongere zelf en maar ook voor ouders, broertjes/zusjes en de omgeving. Soms lukt het niet (meer) om thuis, met een hulpverlener, de patronen te doorbreken. Dan is er intensievere deeltijd behandeling nodig. Op de autonomiegroep leert de jongere om met deze gevoelens om te gaan. Het autonomie bevorderende behandelklimaat is erop gericht dat de jongere zelf weer meer grip krijgt op zijn leven en leert omgaan met zijn emotionele gevoeligheid. De jongeren worden niet extern beveiligd, maar ze leren juist vaardigheden aan (en worden gecoacht) om zelf de regie te nemen in het stoppen met zelfbeschadigend gedrag. Ouders en anderen uit het netwerk worden intensief betrokken om de jongere hierbij te ondersteunen en coachen. We werken vanuit 2 visies: de dialectische gedragstherapie voor jongeren (DGT-J) en systeembehandeling met Verbindend Gezag/Geweldloos Verzet (voorheen non-violent resistence NVR).

Wat bieden wij?

Aanbod voor de jongere

 • Deeltijdbehandeling (3 dagen van 14.30 tot 20.00 uur)
 • Meerdere dagen per week coaching door sociotherapeuten
  • telefonisch of kortdurend out-reachend
  • bijvoorbeeld om de dag op te starten, om bepaalde activiteiten voor te bereiden, etc.
 • TOR (telefoon op recept): jongeren kunnen van 8.00 tot 22.00 uur bellen voor coaching in moeilijke situaties
 • Groepstherapieën - vaardigheidstraining, psychomotore therapie, mindfulness, photovoice, sociotherapie
 • Individuele gesprekken - maken van een signaleringsplan, psycho-educatie of coaching
 • Aanvullende diagnostiek inclusief (groeps)observatie

Aanbod voor de ouders/verzorgers

 • Systeemtherapie
 • Gezinssignaleringsplan maken
 • Coachende gesprekken voor ouders
 • Telefonische coaching ter voorkoming van crisis (van 8.00-22.00 uur)
 • Netwerkanalyse en netwerkgesprekken
 • Netwerkavond
 • Huisbezoeken

De deeltijdbehandeling kan uit verschillende van bovenstaande onderdelen bestaan. Samen met de jongere, ouders/opvoeders en verwijzer bekijken we welke onderdelen nodig zijn. De individuele en gezamenlijke behandeldoelen zijn bepalend. Uw kind leert omgaan met heftige emoties door nieuwe vaardigheden aan te leren, waarmee het gedachten en gevoelens leert herkennen en begrijpen. Op die manier gaat de jongere zich niet alleen beter voelen, maar werkt ook aan een betere relatie met ouders/opvoeders, broers of zussen, vrienden, klasgenoten en docenten. Ouders leren hoe zij hun kind hierbij kunnen ondersteunen en coachen. Daarnaast kijken de gezinsleden in de systeemtherapie naar de patronen die zijn ontstaan en wordt gekeken hoe deze patronen positief te beïnvloeden zijn. Ook wordt gekeken hoe de mensen om het gezin heen (netwerk) betrokken kunnen worden. Een intensief traject voor zowel de jongere als het gezin.

Hoe lang duurt de behandeling?

Voor iedereen is het verschillend hoe lang de behandeling duurt. Gemiddeld neemt een behandeling op de autonomiegroep 6 tot maximaal 9 maanden in beslag. Daarna gaat de jongere en het gezin terug naar de verwijzende instantie.

Schoolvakanties

In de schoolvakanties loopt de behandeling door. Dit is belangrijk voor de effectiviteit van de behandeling. Ook afspraken voor therapieën gaan zoveel mogelijk door. In overleg kunnen 3 verlofdagen gepland worden.