Autonomiegroep

Voor wie?

Op de autonomiegroep komen jongeren (12-18 jaar) met diverse psychiatrische problemen. Het kan gaan om een persoonlijkheidsstoornis (in ontwikkeling), angst- en stemmingsstoornissen, of andere problemen waarbij een ambulante behandeling (individuele behandeling, behandeling thuis en/of op school) niet voldoende is.

De autonomiegroep is een klinische behandelafdeling (waar jongeren slapen) voor jongeren met persoonlijkheidsproblematiek die vastlopen in hun ontwikkeling. Kenmerkend daarbij zijn heftige emoties, veel spanningen en moeite met het omgaan met al die gevoelens. De jongeren hebben vaak een grote emotionele gevoeligheid. Dit betekent dat hun reacties snel en heftig zijn. Het vraagt veel om met deze gevoeligheid om te gaan, voor uw kind zelf en ook voor u en de omgeving. Soms lukt het niet (meer) om thuis patronen te doorbreken en is er klinische behandeling nodig. Op de autonomiegroep leren we uw kind om met deze gevoelens om te gaan. Het autonomie bevorderende behandelklimaat is erop gericht dat de jongere zelf weer meer grip krijgt op zijn leven en leert omgaan met zijn emotionele gevoeligheid. Sociotherapeuten, ouders en anderen uit het netwerk kunnen de jongere hierbij ondersteunen en coachen.

Hoe wordt u betrokken bij de behandeling?

Op de autonomiegroep werken we vanuit de dialectische gedragstherapie (DGT). De behandeling heeft een aantal vaste therapieonderdelen. Vaardigheidstraining vormt de basis. In verschillende modules leert uw kind nieuwe, gezonde vaardigheden die hij kan inzetten bij oplopende spanning. Ze leren o.a. om gedachten en gevoelens te herkennen en te benoemen, om stabieler te worden en om met (heftige) emoties om te gaan. Daarnaast zijn de gedragsanalysegroep en beeldende therapiegroep vaste behandelonderdelen.

De individuele en gezamenlijke behandeldoelen zijn bepalend. Uw kind leert omgaan met heftige emoties door nieuwe vaardigheden aan te leren, waarmee hij zijn gedachten en gevoelens leert herkennen en begrijpen. Op die manier gaat uw kind zich niet alleen beter voelen, maar werkt hij ook aan een betere relatie met u, met broers of zussen, vrienden en klasgenoten. U leert hoe u uw kind hierbij kunt ondersteunen en coachen, en u krijgt handvatten om goed om te gaan met de problematiek van uw kind.

Hoe bent u bij de behandeling betrokken?

U wordt als ouder(s), samen met andere gezinsleden, intensief bij de opname en behandeling van uw kind betrokken. Problemen zijn vaak ook van invloed op andere leden in het gezin, en andersom. Veranderen doe je niet alleen! De vaste onderdelen zoals systeemtherapie (waarin uw kind samen met u en uw gezin kijkt naar de gezinspatronen en wat ervoor nodig is om deze positief te beïnvloeden), werken met weekenddoelen en weekend voor- en nabesprekingen zijn belangrijk in de behandeling. Daarnaast is er de familievaardigheidstraining van 4 bijeenkomsten.

Hoe lang duurt de behandeling?

Voor iedereen is het verschillend hoe lang de behandeling duurt. Gemiddeld neem een behandeling op de autonomiegroep 4 tot maximaal 6 maanden in beslag. Soms is aansluitend verdere behandeling nodig, bijvoorbeeld op onze polikliniek of elders.

Schoolvakanties

In de schoolvakanties loopt de behandeling door. Dit is belangrijk voor de effectiviteit van de behandeling. Ook afspraken voor therapieën gaan zoveel mogelijk door.