Behandeling in de jeugdzorg

De kinder- en jeugdpsychiaters van LUMC Curium verrichten diagnostiek en behandeling bij jongeren die verblijven in jeugdzorginstellingen, zoals Teylingereind.

Forensisch Centrum Teylingereind is een justitiële jeugdinrichting. Er verblijven circa 92 jongens. Zij zijn op last van de rechter in een gesloten omgeving geplaatst en worden behandeld op één van de kort- of langverblijfgroepen. Zij bieden de jongeren structuur, leren hen vaardigheden en werken met hen aan een succesvolle terugkeer in de samenleving

Voor wie is Teylingereind?

Jongeren die een misdrijf hebben gepleegd (of daarvan verdacht worden), kunnen worden geplaatst in de Forensisch Centrum Teylingereind. Daar leren zij omgaan met hun problemen en werken ze aan hun toekomst. Als de gedragswetenschappers van Teylingereind vermoeden dat er ook psychiatrische problemen spelen, zoals een ernstige depressie of autisme, dan wordt de kinder- en jeugdpsychiater van Curium-LUMC in consult gevraagd.

Welke behandeling biedt LUMC Curium in Teylingereind?

Een behandeling bij Teylingereind bestaat voor het grootste deel uit zorg en begeleiding van het team van Teylingereind zelf. De kinder- en jeugdpsychiater van LUMC Curium verricht diagnostiek, denkt mee in begeleiding en omgang met de jongere, indiceert voor (vervolg)behandeling en schrijft medicijnen voor als dat nodig is. Het kan ook zijn dat het team van Teylingereind de psychiater van LUMC Curium inschakelt in een crisissituatie.