Team Consultatieve & Liaisonpsychiatrie

Uw kind is altijd moe, misselijk of duizelig. Naar school gaan of afspreken met vrienden is daardoor best wel moeilijk. Bent u al bij de huisarts of kinderarts geweest maar blijven de klachten of worden ze erger? Dan kan ons team van de consultatieve en liaisonpsychiatrie hulp bieden. Zodat uw kind weer mee kan doen.

Het team richt zich op diagnostiek en behandeling van kinderen (0-18 jaar) die klachten hebben op lichamelijk en psychiatrisch gebied. Het team is er voor:

  • Lichamelijke zieke kinderen (neurologische problematiek, hartaandoeningen, huidaandoeningen, motorische problemen, etc.) die vastlopen in hun ontwikkeling.
  • Kinderen en jongeren die binnenkomen met lichamelijke klachten, zonder dat daarvoor een lichamelijke oorzaak gevonden wordt. De klachten hebben grote gevolgen op school of in het sociaal of emotioneel functioneren. Denk aan hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, duizeligheid, etc. Hieronder vallen ook kinderen met een conversiestoornis. Dit is een plotselinge, schijnbaar onverklaarbare, uitval van één of meer neurologische functies.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De behandeling is poliklinisch. Het doel is om de impact van de lichamelijke klachten zo te verminderen, dat uw kind weer dagelijkse bezigheden kan oppakken en zich weer kan ontwikkelen.
We gebruiken hiervoor een breed behandelaanbod, met onder andere: cognitieve gedragstherapie (waaronder behandeling volgens het gevolgenmodel), Body Wise groep, EMDR, psychotherapie, elementen uit hypnotherapie, systeemtherapie, ouderbegeleiding. Indien nodig kan een psychiater medicijnen voorschrijven ter ondersteuning van de behandeling.

Is er een andere behandeling nodig die wij binnen het team niet bieden, dan denken wij met u mee en zoeken naar passende hulp. Vaak werken we samen met fysiotherapeuten en revalidatiecentrum Basalt.

Hoe zijn ouders betrokken?

Intensieve begeleiding van ouders en gezin is altijd onderdeel van de behandeling van uw kind. Dit is belangrijk voor het resultaat van de behandeling. We weten dat uw betrokkenheid de kans verkleint dat de klachten later terugkomen. Ouders krijgen bijvoorbeeld ouderbegeleiding, gezinstherapie of nemen deel aan een oudercursus van geweldloos verzet, Body Wise of mindfulness.