Dagbehandeling Gouda

Voor wie?

De dagbehandeling is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd met een (vermoeden van) psychiatrische stoornis, die vast zijn gelopen op meerdere gebieden (thuis, school, vriendschappen, etc). Naar de dagbehandeling komen kinderen 5 dagen per week. De groep bestaat uit 7 kinderen. De kinderen hebben een gemiddelde intelligentie.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Na aanmelding wordt een intakegesprek gepland. Hierin bekijken we of er een indicatie is voor behandeling. Daarna bespreken we samen met u de doelen. De doelen schrijven we op in het behandelplan. Voor uw kind zetten we deze doelen om in werkpunten, die we vastleggen in een contract. In een ‘mandaatgesprek’- waarin we met elkaar overeenkomen wat we gaan doen – lezen ouders dit contract voor. U vertelt aan uw kind aan welke doelen hij/zij gaat werken. En u vertelt hierbij waarom u erop vertrouwt dat dit gaat lukken.   

Voordat uw kind bij ons komt, bezoekt de sociotherapeut u thuis. Samen met u en uw kind stelt de sociotherapeut een signaleringsplan op. In dit plan beschrijven we hoe we tijdens de behandeling omgaan met gewenst en ongewenst gedrag van uw kind.  

De behandeling is gericht op het weghalen van drempels en het stimuleren van een gezonde ontwikkeling van de kinderen. We leren kinderen om o.a.: 

  • Beter of anders om te gaan met emoties, zoals angst en agressie 
  • Beter met zichzelf en anderen om te gaan 
  • Vriendschappen en (familie)relaties op te bouwen en te behouden  
  • Hun zelfvertrouwen te vergroten en meer inzicht in hun eigen gedrag te geven 

We moedigen positief gedrag aan (sociale competentiemodel) en gaan volgens een vaste methode om met agressie en gedrag (Non Violent Resistance – oftewel Geweldloos verzet).

Kinderen komen van maandag t/m vrijdag 8.45 tot 14.30 uur naar de dagbehandeling. Op deze dagen lunchen we samen met alle kinderen. U hoeft geen lunch mee te geven, deze wordt op de dagbehandeling verzorgd.  

Wij werken samen met de Regenboogschool, die het intern onderwijs verzorgt op de locatie van de dagbehandeling. De kinderen gaan maximaal 2,5 uur per dag naar de klas. Uw kind krijgt naast het onderwijs en de behandeling op de groep, ook individuele therapie. Er is altijd educatieve therapie en daarnaast nog beeldende of psychomotorische therapie. 

Hoe wordt u betrokken bij de behandeling?

Intensieve samenwerking met ouders en gezin is altijd onderdeel van de behandeling van uw kind. Regelmatig heeft u gesprekken met de ouderbegeleider. Soms bent u als ouder tijdelijk aanwezig op de groep of coacht u uw kind telefonisch op moeilijke momenten. De sociotherapeuten hebben intensief contact met u om u te informeren over (het verloop van) de behandeling en om de samenwerking met u goed af te stemmen. Als dat nodig is kan de sociotherapeut ook bij u thuis komen voor een begeleidingstraject.  

Hoelang duurt de behandeling?

Dit is afhankelijk van de problemen en de reactie van uw kind op de behandeling. Voor elk kind is het verschillend hoe lang de behandeling duurt. Onze ervaring is dat een behandeling gemiddeld 9 tot 12 maanden in beslag neemt. 

Schoolvakanties

In de schoolvakanties  loopt de behandeling door en is de dagbehandeling geopend tot 13:00 uur. Er kunnen beperkt vakantiedagen opgenomen worden.