DGT

Voor wie?

DGT is een behandeling voor jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar, die veel last hebben van heftige emoties. Sommige mensen reageren al vanaf hun geboorte sterk op wat er in en om hen heen gebeurt. Voor hen is het lastiger dan voor anderen om met hun emoties om te gaan. Zeker als ze ook nog eens nare dingen in hun leven meemaken.  

Uw kind probeert zich bijvoorbeeld staande te houden door bijvoorbeeld lastige situaties en emoties te vermijden, zichzelf te verdoven of pijn te doen. Dat is begrijpelijk én hij of zij voelt zich er waarschijnlijk nog ellendiger door. Met DGT leren jongeren op een andere manier met gevoelens om te gaan. Het is wel belangrijk dat de jongere zelf kiest voor de behandeling en zich ook voor verandering wilt inzetten.  

Wat is DGT?

LUMC Curium behandelt op basis van de Dialectische gedragstherapie (DGT). Deze therapievorm is ontwikkeld voor emotioneel gevoelige mensen die vaak worstelen met het leven. Met dialectiek wordt bedoeld dat er twee dingen die tegenstrijdig zijn, allebei waar zijn. Acceptatie en verandering bestaan naast elkaar. De behandeling richt zich op acceptatie van zichzelf, gevoelens, gedachten en tegelijkertijd wordt er een gedragsverandering gevraagd. De jongere heeft er niet voor gekozen om in deze situatie terecht te komen, maar is wel degene die moet veranderen. DGT helpt om meer grip op het leven en op zichzelf te krijgen. 

Veranderen doe je niet alleen! Mogelijk zijn er ook andere mensen belangrijk voor uw kind en deze kunnen ook bij de behandeling betrokken worden. Er wordt hiervoor een plan op maat gemaakt. De behandeling wordt in twee verschillende vormen aangeboden: 

Ambulante behandeling

De ambulante behandeling bestaat uit 3 onderdelen: 

  • Vaardigheidstraining met 24 wekelijkse bijeenkomsten van twee uur, in een groep van maximaal 9 jongeren. In de training behandelen we: aandachtvaardigheden, crisisvaardigheden, omgaan met emoties en omgaan met relaties. 
  • Individuele therapie, een wekelijks gesprek met een therapeut gedurende de behandeling. De therapie is erop gericht op meer zicht te krijgen op vaste patronen en deze te doorbreken. De therapeut bespreekt hoe de jongere de aangeboden kan toepassen in het dagelijks leven zodat crises voorkomen kan worden 
  • Telefonische consultatie is dagelijks beschikbaar voor de jongeren. Het is belangrijk dat jongeren in het dagelijks leven vaardigheden aanleren, De individueel therapeut is dagelijks binnen afgesproken tijden telefonisch bereikbaar om de jongeren te coachen in moeilijke situaties. ‘s Nachts kan er telefonische coaching geboden door de acute afdeling.  

Dagbehandeling

De dagbehandeling bestaat ook uit het ambulante programma, met daarnaast twee dagen behandeling op maandag en donderdag van 13.00 – 18.30 uur. Op deze dagen worden therapie-onderdelen aangeboden om de vaardigheidstraining te ondersteunen. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen, leren de jongeren om zich de vaardigheden eigen te maken. Sociotherapeuten hebben hierbij een coachende rol. 

Hoe wordt u betrokken bij de behandeling?

De systeemtherapeut is betrokken bij de behandeling In overleg met ouders, maar ook andere belangrijke mensen in het systeem van de jongeren, wordt een plan gemaakt voor ouderbegeleiding en/of systeembegeleiding.  

Daarnaast is er één keer in de vier weken een netwerkavond. Jongeren, ouders en andere mensen die belangrijk zijn voor de jongere zijn welkom en krijgen uitleg over de vaardigheidstraining zodat de omgeving inzicht krijgt in de behandeling van de jongeren.  

 Bij de behandeling gebruiken wij het werkboek: ‘Surfen op emoties, werkboek dialectische gedragstherapie voor jongeren’, geschreven door R. de Bruin, Koudstaal en N. Muller. Dit boek moet voor de therapie zelf worden aangeschaft.

Hoelang duurt de behandeling?

Zowel de ambulante behandeling als de dagbehandeling duren 5,5 maand. Na 5,5 maand bestaat de mogelijkheid om ambulant te verlengen.