Eetstoornissen

Het eerste doel van de behandelingen is gewichtsherstel en normalisering van het eetpatroon. Met behulp van de aangeboden therapie kan een patiënt zelfstandigheid ontwikkelen en de eetstoornis de baas worden. Het team Eetstoornissen werkt samen met de kinderarts van het LUMC en de afdeling diëtetiek van het LUMC.

Poliklinische behandeling

Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en Eetstoornis NAO

Een eetstoornis heeft vaak een destructieve invloed op het leven van een kind of jongere en het gezin. De basis van onze behandeling is de gezinsgerichte aanpak. Gewichtsherstel en normalisering van het eetpatroon is daarbij het eerste doel. We helpen u om uw kind hierbij op een effectieve manier te ondersteunen. Uw kind helpen we om zich open te stellen voor hulp van anderen. Zo kan uw kind stap-voor-stap meer zelfstandigheid ontwikkelen. Indien nodig kan er aandacht zijn voor mogelijke andere problemen. 
Individuele cognitieve gedragstherapie (CGT) in combinatie met ouder/systeembegeleiding is een alternatieve behandelvorm, met name bij boulimia nervosa en eetbuistoornis (op indicatie ook bij anorixia nervosa). Soms kan een vorm van groepstherapie – zoals psychomotorische therapie – aan de ambulante therapie worden toegevoegd. Doel van de behandeling is dat uw kind de baas wordt over de eetstoornis, in plaats van andersom.
Een speciale expertise van ons team is de behandeling van kleine kinderen met moeilijk behandelbare vormen van eetproblemen, waarbij psychiatrische problematiek een rol lijkt te spelen.

Second Opinion/diagnostiek

Voor een second opinion kunt u bij ons terecht voor diagnostiek. Het is niet noodzakelijk dat hierna een behandeling wordt gestart bij LUMC Curium. Daarnaast doen we diagnostiek in samenwerking met een verwijzende organisatie of behandelaar waar al behandeling loopt, zoals een GGZ instelling of instelling voor de behandeling van eetstoornissen.

Consultatie/medebehandeling comorbide problematiek

Soms ontstaan er bij een kind eetproblemen, terwijl het kind al in behandeling is voor andere psychiatrische problemen. Het team Eetstoornissen biedt dan ook intern advies en behandeling aan andere afdelingen (binnen of buiten LUMC Curium).