Kameleon

Voor wie?

De Kameleon is er voor kinderen (5 tot 12 jaar) met een gemiddelde intelligentie, die psychiatrische problemen hebben. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van een vroege stoornis in de ontwikkeling. Uw kind kan niet goed meer mee doen, bijvoorbeeld thuis, op school of met vriendjes. Soms is ook nog niet duidelijk wat er precies met uw kind aan de hand is. Dit kunnen we bij LUMC Curium onderzoeken.  

De Kameleon bestaat uit 2 afdelingen, de dagbehandeling en een behandelafdeling (waar kinderen slapen), voor elk 7 kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Op de Kameleon zorgen we voor veiligheid en herstellen we de dagstructuur. Dit doen we door kinderen een goede afwisseling te bieden tussen school, behandeling en vrijetijdsbesteding. We moedigen positief gedrag aan en gaan volgens een vaste methode om met agressie en gedrag 

Hoe ziet de behandeling eruit?

Na aanmelding wordt een intakegesprek gepland. Hierin bekijken we of er een indicatie is voor behandeling. Daarna bespreken we samen met u de doelen. Bij dit gesprek zijn de hoofdbehandelaar en de systeemtherapeut aanwezig. De doelen schrijven we op in het behandelplan. Voor uw kind zetten we deze doelen om in werkpunten voor op de afdeling. De eerste 6 weken staan in het teken van onderzoek en observatie. Na deze periode gaat het behandelteam met u evalueren en kijken we samen of we de doelen moeten aanpassen. De behandeling is gericht op het weghalen van drempels en het stimuleren van een gezonde ontwikkeling van de kinderen. We leren kinderen om o.a.: 

  • Beter of anders om te gaan met emoties, zoals angst en agressie
  • Beter met zichzelf en anderen om te gaan
  • Vriendschappen en (familie)relaties op te bouwen en te behouden
  • Hun zelfvertrouwen te vergroten en meer inzicht in hun eigen gedrag te geven

Bij LUMC Curium krijgen de kinderen intern onderwijs en therapie bij de ESB. Hier zitten de kinderen in een kleine groep of met 1-op-1 begeleiding. Het doel is om in te stromen in een klas. Per dag krijgen kinderen ongeveer twee uur per dag les en therapie van de educatief therapeut. Het is belangrijk dat na de opname uw kind weer naar teruggaat naar school. We starten daarom op tijd met het zoeken naar de juiste school. Dit kan de oude school zijn of een andere school. Wij adviseren en helpen u bij het zoeken naar de juiste school.  

Dagbehandeling

Kinderen komen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.45 uur naar de dagbehandeling. Op deze dagen lunchen we samen met alle kinderen. U hoeft geen lunch mee te geven, deze wordt door ons verzorgd. Op woensdag is de dagbehandeling van 8.30 tot 12.30 uur, dit is zonder lunch.

Behandelingafdeling (kliniek)

Op de Kameleon behandelafdeling slapen de kinderen 6 nachten per week van zondagavond tot zaterdagochtend. Op dinsdagavond is er een vast bezoekuur (2 personen per kind) van 18.30 uur tot 19.30 uur. Op woensdagmiddag gaan de kinderen vanaf 12.30 uur naar huis en worden ’s avonds weer gebracht. 

Ouders komen daarnaast voor gesprekken met de systeemtherapeut of op indicatie voor therapie samen met uw kind.  

Hoe wordt u betrokken bij de behandeling?

Intensieve begeleiding van ouders en gezin is altijd onderdeel van de behandeling van uw kind. Wekelijks heeft u een gesprek met de systeemtherapeut [link]. De sociotherapeuten op de afdeling hebben intensief contact met u om u te informeren over (het verloop van) de behandeling en om de samenwerking met u goed af te stemmen. Als dat nodig is kan de sociotherapeut ook bij u thuis komen voor een begeleidingstraject 

Hoelang duurt de behandeling?

Voor elk kind is het verschillend hoe lang de behandeling duurt. Onze ervaring is dat een behandeling gemiddeld 6 tot 9 maanden in beslag neemt voor de dagbehandeling en 9 tot 12 maanden voor de behandelafdeling. Soms is aanvullend nog verdere behandeling nodig, bijvoorbeeld op de dagbehandeling, op de polikliniek of elders.  

Schoolvakanties

In de schoolvakanties loopt de behandeling door. Dit is belangrijk voor de effectiviteit van de behandeling. Ook afspraken voor therapieën gaan zoveel mogelijk door.