Polikliniek Gouda

De polikliniek van LUMC Curium in Gouda is er voor kinderen tot 18 jaar met (een vermoeden van) psychiatrische problematiek. Kinderen kunnen aangemeld worden met psychodiagnostische vragen en/of voor behandeling.

Diagnostiek

Op de polikliniek onderzoeken we wat er met uw kind aan de hand is. We starten altijd met een intakegesprek met de ouder(s) en het kind. In dat gesprek maken we kennis en kijken we wat er verder nog voor onderzoek nodig is om te kunnen bepalen wat er precies aan de hand is. Aan het eind van het traject volgt een adviesgesprek, waarin we een advies geven over het vervolg (dat wij kunnen bieden).

Polikliniek behandelingen

Op de polikliniek in Gouda kunt u terecht voor verschillende behandelingen. Het traject wordt altijd op maat gemaakt. De tijdsduur is afhankelijk van de problematiek.

Voorbeelden van behandelingen:

 • Individuele behandeling 
  Individuele therapie die is gericht op het behandelen van diverse psychische problemen, bij voorbeeld op sociaal gebied, met school of hobby's, of in het omgaan met psychiatrische problemen. De therapieën worden gegeven door klinisch psychologen en GZ-psychologen.
 • Medicamenteuze behandeling
  Indien gewenst en passend schrijft onze kinder- en jeugdpsychiater of arts medicatie voor.
 • Ouderbegeleiding (systeembegeleiding) 
  De ouderbegeleiding is gericht op het beiden van hulp bij uw vragen bij de opvoeding.
 • Behandeling op locatie (ambulante behandeling) 
  De behandeling op locatie is er voor kinderen en ouders voor wie hulp in de spreekkamer niet de juiste hulp. Het kind / ouders is bijvoorbeeld niet in staat om geleerde vaardigheden tijdens individuele therapie toe te passen in de praktijk.
  De medewerkers van dit team komen bij de gezinnen thuis of bij een kind op school. Soms in combinatie met afspraken op Curium. Voorbeelden van behandelingen die ambulant geboden worden zijn: psycho-educatie, opstellen signaleringsplannen, oudertraining geven (3x groei), vaardigheidstraining, NVR binnen het gezin, emotieregulatie-training.
  Onze ambulant psychiatrisch hulpverleners zijn HBO geschoolde medewerkers. Zij doen geen therapieën die uitgevoerd moeten worden door BIG geregistreerde hulpverleners.