Semi-gestructureerde groep

Voor wie?

Op de semi-gestructureerde groep komen jongeren (12-18 jaar) met complexe, psychiatrische problematiek. Het gaat dan om diverse problemen, zoals grote problemen op school en/of thuis, depressieve gevoelens, ernstige vermoeidheid of juist heel druk of hyperactief zijn. Er zijn jongeren die het moeilijk vinden om contact te maken met anderen, in de war of angstig zijn.

De semi-gestructureerde groep bestaat uit een behandelafdeling (waar de jongeren slapen) en een dagbehandeling. Ons specialistische team onderzoekt, stelt een diagnose en zoekt naar oplossingen voor het hele gezin. Bijvoorbeeld: Wat is toch de oorzaak van die concentratieproblemen en woedeaanvallen? Of waarom gaat het maken van contact zo lastig? Het gaat helemaal niet goed op school, hoe komt dat? Als is vastgesteld wat de oorzaak is van de problemen, kan uw kind ook een kortdurende behandeling volgen op de afdeling.

Hoe ziet de behandeling eruit?

We bekijken samen met uw kind en u welke problemen moeten worden aangepakt en wat we willen bereiken. Voor het onderzoek en de behandeling, stelt uw kind samen met het de behandelaren doelen vast. Meestal volgt daarna een (zo kort mogelijke) periode van observatie en diagnostiek. Tegelijkertijd start een eventuele behandeling, bijvoorbeeld met medicatie en/of psychotherapie (gesprekken met een behandelaar). Daarnaast zijn er aanvullende behandelmodules en begeleiding mogelijk, die past bij de doelen. Bijvoorbeeld mentorcontacten, educatieve-, muziek-, psychomotorische- en/of beeldende therapie, ouderbegeleiding of gezinstherapie.

U en uw kind leren wat nu precies de oorzaak van de problemen en hoe u hiermee om kunt gaan. Daarnaast zorgen we er samen voor dat de rust in het gezin terugkeert. Daarbij is ook aandacht voor de algemene ontwikkeling van uw kind, om te laten ontdekken wat hij of zij wil worden, en voor  begeleiding bij praktische zaken.

Hoe wordt u betrokken bij de behandeling?

U wordt als ouder(s), samen met andere gezinsleden, zoveel mogelijk bij de opname en behandeling van uw kind betrokken. Het is mogelijk dat u thuis ouderbegeleiding krijgt of dat u samen met uw kind(eren) gezinstherapie volgt. Zo wordt het hele gezin betrokken en wordt de terugkeer van uw kind naar huis makkelijker.

Hoe lang duurt de behandeling?

Voor iedereen is het verschillend hoe lang de behandeling duurt. Soms is daarna nog verdere hulp nodig, bijvoorbeeld op de polikliniek of elders.