Semi-gestructureerde groep

Voor wie?

Op de semistructuurgroep komen jongeren (12-18 jaar) met complexe, psychiatrische problematiek. Binnen de semistructuurgroep is speciale expertise en lange ervaring in het behandelen van eetstoornissen en somatoforme stoornissen. Er wordt intensief samengewerkt met de afdeling kindergeneeskunde (Willem-Alexander Kinderziekenhuis) en de afdeling diëtetiek van het LUMC.

Daarnaast worden er jongeren met een grote verscheidenheid aan diagnoses opgenomen zoals depressie– en angststoornissen. Autisme spectrum problematiek kan ook mits er bepaalde mate van autonomie en reflectie mogelijk is en je niet teveel last hebt van de dynamiek. Centraal bij iedere jongere en diens gezin staat, ongeacht de diagnoses, dat zij kunnen profiteren van een systeem gericht semigestructureerd behandelklimaat.

De semistructuurgroep is een klinische behandelafdeling (waar je 6 nachten in de week blijft slapen).  Er kunnen 8 jongeren worden opgenomen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Samen met de ambulant behandelaar denken u en uw kind na over doelen voor de behandeling op de semistructuurgroep.  Met de behandelaren op de groep maken we een plan hoe er aan deze doelen gewerkt kan worden. 

Het grootste deel van de behandeling vindt plaats op de groep waar de behandeling door de sociotherapeuten wordt gevormd.  Het is een systemische behandeling, dus we zullen tijdens de opname veel samenwerken met jongere en ouder(s). 
Jongere en ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het werken aan doelen, maar krijgen hierbij ondersteuning van de behandelaren. Hierdoor kunnen vaardigheden worden uitgebreid en daarmee wordt toegewerkt naar meer eigen verantwoordelijkheid en probleemoplossend vermogen van zowel de jongere als de ouders.

Jongeren kunnen vanuit de groep deelnemen aan een CGT groep of een emotiegroep.  Daarnaast krijgen zij psychomotore therapie en met ouders samen systeemtherapie.

Het is nodig dat uw kind tijdens de behandeling een dagbesteding heeft of school kanvolgen.  We vinden dit erg belangrijk aangezien uw kind dan ook daar kan leren vaardigheden in te zetten.

Hoe wordt u betrokken bij de behandeling?

Ouders zijn actief betrokken bij de behandeling, zij kennen hun kind vaak het beste. We kijken ook hoe het gezin werkt. Wat gaat goed en wat kunnen jullie verbeteren? Hier werken we aan op de groep, maar hier wordt ook binnen de systeemtherapie aan gewerkt. Tijdens de behandeling is het belangrijk dat uw kind ook op andere plekken dan de afdeling nieuwe vaardigheden leert inzetten.  Om deze reden gaan jongeren op woensdag middag en het weekend naar huis.  Hier kunnen zij dan gericht aan doelen werken.

Hoe lang duurt de behandeling?

De opnameduur is 16 weken voor jongeren met eetproblematiek en 8 weken voor andere problematiek.  Na 6 weken evalueren we je behandeling en kijken we naar het vervolg.