Wachtlijst


In verband met de coronacrisis heeft LUMC Curium diverse maatregelen genomen. Deze hebben invloed op onze wachttijden. U leest hier meer over deze maatregelen.


 

bijgewerkt op 13-09-2021

afdeling Behandelaanbod/ziektebeeld leeftijd Wachttijd

Acute zorg

     
Acute afdeling / HIC - eenheid I Acute psychiatrie 12 tot 18 jaar in overleg
Spoedintakes Acute psychiatrie tot 18 jaar  geen wachtlijst
Intensieve Thuisbehandeling (IHT)  Voorkomen psychiatrische crisis/opname verkorte door tijdelijke nazorg 12 tot 18 jaar in overleg - beperkt werkgebied

Poliklinische behandeling

Angst- en stemmingsstoornissen/Back2School Angststoornissen, depressie, schoolweigering, stemmingsklachten tot 18 jaar 9 maanden
Consultatieve en Liaisonpsychiatrie Klachten op raakvlak van somatiek en psychiatrie tot 18 jaar 9 maanden
Eetstoornissen Eetstoornissen 12 tot 18 jaar 10 - 12 weken
Ontwikkelingsstoornissen ASS / AD(H)D / Gilles de la Tourette 6 tot 18 jaar 9 maanden
Polikliniek Gouda Kinder- en jeugdpsychiatrie tot 18 jaar 6 maanden

Dagbehandeling 

Autonomiegroep – unit G Persoonlijkheidsproblematiek / emotieregulatiestoornis 12 tot 18 jaar 3 - 6 maanden
Boomkikker Kinder- en jeugdpsychiatrie 6 tot 12 jaar 3 maanden
DASS Autisme spectrum stoornissen (ASS) 6 tot 12 jaar 9 - 12 maanden
DGT Persoonlijkheidsproblematiek / emotieregulatiestoornis 12 tot 18 jaar 6 - 9 maanden
Kameleon Kinder- en jeugdpsychiatrie / systeemtherapie 6 tot 12 jaar 0 - 2 maanden
Klimop Autisme spectrum stoornissen (ASS) 12 tot 18 jaar 6 - 9 maanden
Dagbehandeling Gouda Kinder- en jeugdpsychiatrie 6 tot 12 jaar 9 - 12 maanden
Dagbehandeling De Schelp Gouda Kinder- en jeugdpsychiatrie/Jeugdzorg 5 t/m 8 jaar 3 maanden

Naschoolse behandeling 

Naschoolse behandeling Gouda Kinder- en jeugdpsychiatrie 6 tot 12 jaar in overleg

Klinische zorg (opname dag en nacht) 

Kameleon Kinder- en jeugdpsychiatrie 6 tot 12 jaar6 - 9  6 - 9 maanden
Kompass Ontwikkelingsstoornissen / ASS 12 tot 18 jaar  6 - 9 maanden
Semi-structuur – eenheid J Eetstoornissen / Klachten op raakvlak van somatiek en psychiatrie 12 tot 18 jaar 6 weken
Van Krevelenhuis Autisme spectrum stoornissen (ASS) 6 tot 12 jaar 4 - 6 maanden

De wachttijd is de gemiddelde tijd tussen definitieve aanmelding en start diagnostiek (voor de polikliniek) of start behandeling. Dus niet gerekend vanaf de dag van doorverwijzing. Voor spoedopnames is er geen wachtlijst. 

De wachttijden zijn indicaties per afdeling. Dit is altijd een gemiddelde en een schatting. We kunnen namelijk nooit precies inschatten hoeveel kinderen er met spoed of langer behandeld moeten worden.