Wachttijden

Op de wachtlijst (link) vindt u een indicatie van de wachttijden per afdeling, van inschrijving tot onderzoek en/of opname. De wachttijd is altijd een gemiddelde en een schatting.  We kunnen namelijk nooit precies inschatten hoeveel kinderen er met spoed of langer behandeld moeten worden.

Als er nog geen plaats is voor uw kind op de afdeling die wij adviseren, dan helpen we u met het zoeken naar een alternatief. Als dat er niet is, dan kunt u altijd contact opnemen met uw gemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Is er een spoedsituatie? Neem dan contact op met uw (huis)arts of het Wijkteam/Jeugd- en Gezinsteam. Zij kunnen met ons overleggen over de situatie en bespreken wat nodig is.

Waarom is er een wachtlijst?

Wachttijden ontstaan als de vraag naar zorg groter is dan het aanbod. Dus als er meer patiënten behandelingen willen dan LUMC Curium kan bieden. Dat komt omdat de onderzoeken en behandeling bij LUMC Curium alleen door speciaal opgeleide medewerkers geboden kunnen worden. En er zijn maar enkele plaatsen per afdeling beschikbaar. Als er meer aanmeldingen zijn dan dat we plaatsen hebben, kan het gebeuren dat we niet meteen kunnen starten met een behandeling. Een behandeling duurt gemiddeld drie tot zes maanden. Maar het kan zijn dat kinderen of jongeren langer bij ons zijn om hun doelen te halen. Hierdoor staan andere patiënten dan langer op de wachtlijst tot die plaats vrijkomt.