Lieke Vrouenraets

Dr. Lieke Vrouenraets is werkzaam als kind- en jeugdpsycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog op de afdeling medische psychologie van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis in het LUMC.

In 2023 promoveerde Lieke op het proefschrift ‘Ethical dilemmas & decision-making in the healthcare for transgender minors’. Het proefschrift beschrijft de thema's die leiden tot controverses wat betreft de behandeling voor transgender minderjarigen. Transgenderzorg, met name als het gaat om de zorg voor kinderen en jongeren, is namelijk een relatief nieuw vakgebied, waarin de ontwikkelingen snel gaan, er nog relatief weinig empirische onderzoeksgegevens beschikbaar zijn over de resultaten op de lange termijn van het al dan niet geven van vroegtijdige medische behandeling, en dat onderwerp is van een gepolariseerd debat. Per thema wordt beschreven hoe de opvattingen, overwegingen en nieuw verkregen onderzoeksgegevens, indien van toepassing, in de loop der jaren zijn veranderd en ontwikkeld. Het proefschrift laat zien dat zorg voor transgender kinderen en jongeren inherent ethische dilemma’s met zich meebrengt, zelfs wanneer er meer klinische onderzoeksgegevens zullen komen om de ‘evidence-base’ ervan te onderbouwen. Wetenschappelijke onderbouwing alleen zal geen antwoord kunnen geven op alle opgeworpen onzekerheden betreffende de genderbevestigende medische zorg voor jongeren. Ethische dilemma’s zullen immers deel blijven uitmaken van dit gevoelige zorgveld. Naast het inzicht geven in deze ethische dilemma’s, geeft dit proefschrift suggesties voor toekomstig onderzoek en stelt het manieren voor hoe er in de klinische praktijk mee om te gaan. Het proefschrift is via de volgende link te vinden: https://bit.ly/3ssFqiL.

Contact informatie

Naam:
Lieke Vrouenraets
Emailadres:
l.j.j.j.vrouenraets@lumc.nl