Lieke Vrouenraets

Lieke Vrouenraets is werkzaam als promovenda en richt zich in haar promotieonderzoek op de morele dilemma’s in de zorg voor kinderen en jongeren met genderdysforie.

Van geslacht veranderen is een ingrijpend proces, vol onzekerheden. Nog ingrijpender en onzekerder is het als het om jonge transgenders gaat. Behandeling voor kinderen is voornamelijk psychologisch. Wanneer de gevoelens echter aanhouden tijdens de adolescentie, is de mogelijkheid van puberteitsonderdrukking een relatief nieuwe maar omstreden vorm van behandeling. Er bestaat geen consensus onder (internationale) behandelteams over het gebruik van puberteitsremming. Het promotieonderzoek van Lieke richt zich op de morele dilemma’s die hierbij een rol spelen; zo gaat het onder andere om de vraag wat de rol van co-morbiditeit is, over de verschillende ideeën over mogelijke lange termijn nadelen van vroege medische interventies en van het juist afzien van interventies, de verschillende ideeën over de wilsbekwaamheid van het kind en of de rol van de sociale context voldoende duidelijk is. Daarnaast is zij werkzaam als kind- en jeugd psycholoog binnen de zorglijn Consultatieve- en Liaisonpsychiatrie.

Contact informatie

Naam:
Lieke Vrouenraets
Emailadres:
l.j.j.j.vrouenraets@lumc.nl